STIR  Spektrumgazdálkodást Támogató
Információs Rendszer
 SzínbeállításTartalomSegédlet

Az interaktív elemek színe:

Aaaaa  Aaaaa  Aaaaa

Igazságtábla

ABA AND BA OR BA XOR B
igazhamishamisigazigaz
igazigazigazigazhamis
hamisigazhamisigazigaz
hamishamishamishamishamis
  • ÉS (AND = logikai szorzás): A AND B állítás csak akkor igaz, ha A és B állítások is igazak voltak. Metszertképzésnek felel meg halmazműveletek esetén.
  • VAGY (OR = logikai összeadás): A OR B állítás igaz, ha A és B közül legalább az egyik igaz volt. Ha mindkettő hamis volt, akkor az eredmény is hamis. Halmazműveletek esetén az unió műveletnek felel meg.
  • KIZÁRÓ VAGY (XOR = logikai kivonás): A XOR B akkor igaz, ha A és B közül csak az egyik állí-tás teljesül. Ha mindkettő teljesül, akkor hamis és akkor is ha egyikük sem teljesül.