STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

8. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Dokumentumok jegyzéke

 

1. ITU-dokumentumok

1.1. Alapokmány és Egyezmény

 AB
1

CS
(Busan, 2014)

Constitution of the International Telecommunication Union

Geneva 1992

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmánya

Genf, 1992

2

CV
(Busan, 2014)

Convention of the International Telecommunication Union

Geneva 1992

A Nemzetközi Távközlési Egyesület Egyezménye

Genf, 1992

 

1.2. Nemzetközi Rádiószabályzat

 AB
1

RR
(2016)

Radio Regulations

Volume 1: Articles

Volume 2: Appendices

Volume 3: Resolutions and Recommendations

Volume 4: ITU-R Recommendations incorporated by reference

Maps to be used in relation to Appendix 27 (Rev.WRC-15)

Nemzetközi Rádiószabályzat

1. kötet: Cikkek

2. kötet: Függelékek

3. kötet: Határozatok és ajánlások

4. kötet: Hivatkozással beépített ITU-R-ajánlások

A 27. (Rev.WRC-15) Függelékhez használt térképek

 

1.3. Körzeti értekezletek

 AB
1

GE60

Special Regional Conference

Geneva 1960

Final Acts

Különleges körzeti értekezlet

Genf, 1960

Záróokirat

2

GE75

Final Acts of the Regional Administrative LF/MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)

Geneva, 1975

A közép- és hosszúhullámú rádióműsorszóró körzeti igazgatási értekezlet (1. és 3. Körzet) záróokiratai

Genf, 1975

3

GE84

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of VHF Sound Broadcasting (Region 1 and Part of Region 3)

Geneva, 1984

Az URH rádióműsorszórás tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet és a 3. Körzet egy része) záróokiratai

Genf, 1984

4

GE85 RN

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the Maritime Radionavigation Service (Radiobeacons) in the European Maritime Area

Geneva, 1985

Az európai tengeri övezetben a tengeri rádiónavigáció szolgálat (rádió-irányadók) tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet záróokiratai

Genf, 1985

5

GE85 AR

Final Acts of the Regional Administrative Conference for the Planning of the MF Maritime Mobile and Aeronautical Radionavigation Services (Region 1)

Geneva, 1985

A középhullámú tengeri mozgó- és légi rádiónavigáció szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási értekezlet (1. Körzet) záróokiratai

Genf, 1985

6

RJ88

Final Acts of the Regional Administrative Radio Conference to Establish a Plan for the Broadcasting Service in the Band 1 605 - 1 705 kHz in Region 2

Rio de Janeiro, 1988

Az 1605-1705 kHz sávú műsorszóró szolgálat tervezésével megbízott körzeti igazgatási rádióértekezlet (2. Körzet) záróokiratai

Rio de Janeiro, 1988

7

GE06

Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)

Geneva, 2006

Az 1. és a 3. Körzet egy részében, a 174-230 MHz és a 470-862 MHz sávban üzemelő digitális földfelszíni műsorszóró szolgálat tervezésével megbízott rádiótávközlési körzeti értekezlet (RRC-06) záróokiratai

Genf, 2006

 

1.4. ITU-R-ajánlások

 AB
1

BO.1776-1

Maximum power flux-density for the broadcasting-satellite service in the band 21.4-22.0 GHz in Regions 1 and 3

Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4-22,0 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálatra vonatkozó maximális felületi teljesítménysűrűség

2

BO.1898-1

Power flux-density value required for the protection of receiving earth stations in the broadcasting-satellite service in Regions 1 and 3 from emissions by a station in the fixed and/or mobile services in the band 21.4-22 GHz

Az 1. és a 3. Körzetben működő műholdas műsorszóró szolgálat vevő földi állomásainak a 21,4-22 GHz sávú állandóhelyű és/vagy mozgószolgálat valamely állomása által kisugárzott adásával szembeni védelme szempontjából megkívánt felületi teljesítménysűrűség érték

3

BO.1900

Reference receive earth station antenna pattern for the broadcasting-satellite service in the band 21.4-22 GHz in Regions 1 and 3

Az 1. és a 3. Körzetben a 21,4-22 GHz sávban működő műholdas műsorszóró szolgálat vevő földi állomásának referencia antennakarakterisztikája

4

BS.412-9

Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF

A VHF sávú földfelszíni FM rádió-műsorszórás tervezési szabványai

5

BS.450-3

Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF

A VHF sávú FM rádió-műsorszórás adási szabványai

6

BS.560-4

Radio-frequency protection ratios in LF, MF and HF broadcasting

Rádiófrekvenciás védelmi arányok a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén

7

BS.639

Necessary bandwidth of emission in LF, MF and HF broadcasting

Szükséges adási sávszélesség a hosszú-, közép- és a rövidhullámú műsorszórás esetén

8

BS.640-3

Single sideband (SSB) system for HF broadcasting

Rövidhullámú műsorszórás egyoldalsávos (SSB) rendszerei

9

BS.1114-6

Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular, portable and fixed receivers in the frequency range 30-3 000 MHz

Járműbe beépített, hordozható és helyhez kötött vevők részére sugárzó földfelszíni digitális hangműsorszóró rendszerek a 30-3000 MHz frekvenciatartományban

10

BS.1514-2

System for digital sound broadcasting in the broadcasting bands below 30 MHz

A 30 MHz alatti műsorszóró sávokban működő digitális hangműsorszóró rendszer

11

BS.1615

“Planning parameters” for digital sound broadcasting at frequencies below 30 MHz

„Tervezési paraméterek” a 30 MHz alatti frekvenciákon működő digitális hangműsorszórás részére

12

BS.1660-3

Technical basis for planning of terrestrial digital sound broadcasting in the VHF band

A VHF sávú földfelszíni digitális hangműsorszórás tervezésére vonatkozó műszaki alapok

13

BT.419-3

Directivity and polarization discrimination of antennas in the reception of television broadcasting

A televízió-műsorszórás vételénél alkalmazott antennák irányítottsági és polarizációs diszkriminációja

14

BT.470-7

Conventional analogue television systems

Hagyományos analóg televízió rendszerek

15

BT.1368-8

Planning criteria for digital terrestrial television services in the VHF/UHF bands

A VHF/UHF-sávokban üzemelő digitális földfelszíni televízió szolgálatok tervezési kritériumai

16

F.162-3

Use of directional transmitting antennas in the fixed service operating in bands below about 30 MHz

Az állandóhelyű szolgálat 30 MHz alatti sávokban működő irányított adóantennáinak használata

17

F.349-5

Frequency stability required for systems operating in the HF fixed service to make the use of automatic frequency control superfluous

A rövidhullámú állandóhelyű szolgálatban üzemelő rendszerek működéséhez szükséges – az automatikus frekvenciaszabályozás használatát szükségtelenné tevő – frekvenciastabilitás

18

F.382-7

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 2 és a 4 GHz-es sávban működő rádiórelé rendszerek részére

19

F.387-12

Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 10.7-11.7 GHz band

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,7-11,7 GHz sávban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek részére

20

F.636-3

Radio-frequency channel arrangements for radio-relay systems operating in the 15 GHz band

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 15 GHz-es sávban működő vezetéknélküli állandóhelyű rendszerek részére

21

F.1110-3

Adaptive radio systems for frequencies below about 30 MHz

30 MHz alatti frekvenciákon műdödő adaptív rádiórendszerek

22

F.1191-3

Necessary and occupied bandwidths and unwanted emissions of digital fixed service systems

Digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek szükséges és elfoglalt sávszélessége és nemkívánt sugárzása

23

F.1613-0

Operational and deployment requirements for fixed wireless access systems in the fixed service in Region 3 to ensure the protection of systems in the Earth exploration-satellite service (active) and the space research service (active) in the band 5 250-5 350 MHz

Üzemeltetési és telepítési követelmények az állandóhelyű szolgálat állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési rendszerei részére a 3. Körzetben, a műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és az űrkutatási szolgálat (aktív) 5250-5350 MHz sávban működő rendszerei védelmének biztosítása érdekében

24

M.629

Use for the radionavigation service of the frequency bands 2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz, 9500-9800 MHz

A 2900-3100 MHz, 5470-5650 MHz, 9200-9300 MHz, 9300-9500 MHz, 9500-9800 MHz frekvenciasávok használata a rádiónavigáció szolgálat részére

25

M.1174-3

Technical characteristics of equipment used for on-board vessel communications in the bands between 450 and 470 MHz

A fedélzeti távközlés céljára igénybe vett berendezések műszaki jellemzői a 450 és 470 MHz közötti sávokban

26

M.1371-5

Technical characteristics for an automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile frequency band

A VHF tengeri mozgó frekvenciasávban időosztásos többszörös hozzáférést használó automatikus azonosító rendszer műszaki jellemzői

27

M.1638-0

Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5 250 and 5 850 MHz

Az 5250 és 5850 MHz közötti frekvenciasávokban működő rádiólokációs, légi rádiónavigációs és meteorológiai radarok jellemzői és a sávmegosztási vizsgálatoknál alkalmazott védelmi kritériumai

28

M.1643-0

Technical and operational requirements for aircraft earth stations of aeronautical mobile-satellite service including those using fixed-satellite service network transponders in the band 14-14.5 GHz (Earth-to-space)

A műholdas légi mozgószolgálat légijármű földi állomásainak – beleértve a műholdas állandóhelyű szolgálati hálózatok transzpondereit használókat is – műszaki és üzemeltetési követelményei a 14-14,5 GHz sávban (Föld–űr irány)

29

M.1746

Harmonized frequency channel plans for the protection of property using data communication

Adatkommunikációt használó vagyonvédelmet szolgáló harmonizált frekvenciacsatorna-tervek

29/A

M.2057-0

Systems characteristics of automotive radars operating in the frequency band 76-81 GHz for intelligent transport systems applications

A 76-81 GHz frekvenciasávban az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásaiban működő gépjárműradarok rendszerjellemzői

30

P.452-16

Prediction procedure for the evaluation of interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 0.1 GHz

Becslési eljárás a Föld felszínén körülbelül 0,1 GHz fölötti frekvenciákon működő állomások közötti zavarás kiértékelésére

31

RA.769-2

Protection criteria used for radio astronomical measurements

Rádiócsillagászati méréseknél alkalmazott védelmi kritériumok

32

RA.1631-0

Reference radio astronomy antenna pattern to be used for compatibility analyses between non-GSO systems and radio astronomy service stations based on the epfd concept

A nem-GSO rendszerek és a rádiócsillagászati szolgálat állomásai között végzett – az epfd koncepción alapuló – összeférhetőségi vizsgálatoknál alkalmazandó rádiócsillagászati referencia antennakarakterisztika

33

RS.1260-1

Feasibility of sharing between active spaceborne sensors and other services in the range 420-470 MHz

Az űrben telepített aktív érzékelők és más szolgálatok közötti sávmegosztás lehetősége a 420-470 MHz tartományban

34

RS.1632-0

Sharing in the band 5 250-5 350 MHz between the Earth exploration-satellite service (active) and wireless access systems (including radio local area networks) in the mobile service

A műholdas Föld-kutató szolgálat (aktív) és a mozgószolgálat vezetéknélküli hozzáférési rendszerei (beleértve a rádiós helyi hálózatokat is) közötti sávmegosztás az 5250-5350 MHz sávban

35

RS.1881-0

Protection criteria for arrival time difference receivers operating in the meteorological aids service in the frequency band 9-11.3 kHz

A 9-11,3 kHz frekvenciasávban a meteorológiát segítő szolgálatban működő beérkezési idők különbségének mérésén alapuló vevők védelmi kritériumai

35/A

RS.2065-0

Protection of space research service space-to-Earth links in the 8 400-8 450 MHz and 8 450-8 500 MHz bands from unwanted emissions of synthetic aperture radars operating in the Earth exploration-satellite service (active) around 9 600 MHz

Az űrkutatási szolgálat 8400-8450 MHz és 8450-8500 MHz sávú űr–Föld irányú összeköttetéseinek a műholdas Föld-kutató szolgálatban (aktív) 9600 MHz körül működő szintetikus apertúra radarok nemkívánt sugárzásaival szembeni védelme

35/B

RS.2066-0

Protection of the radio astronomy service in the frequency band 10.6-10.7 GHz from unwanted emissions of synthetic aperture radars operating in the Earth exploration-satellite service (active) around 9 600 MHz

A 10,6-10,7 GHz frekvenciasávban működő rádiócsillagászati szolgálatnak a műholdas Föld-kutató szolgálatban (aktív) 9600 MHz körül működő szintetikus apertúra radarok nemkívánt sugárzásaival szembeni védelme

36

S.1340-0

Sharing between feeder links for the mobile-satellite service and the aeronautical radionavigation service in the Earth-to-space direction in the band 15.4-15.7 GHz

A műholdas mozgószolgálat modulációs összeköttetései és a légi rádiónavigáció szolgálat közötti Föld–űr irányú megosztás a 15,4-15,7 GHz sávban

37

 

38

S.1586-1

Calculation of unwanted emission levels produced by a non-geostationary fixed-satellite service system at radio astronomy sites

A műholdas állandóhelyű szolgálat nemgeostacionárius rendszere által a rádiócsillagászati telephelyeken keltett nemkívánt sugárzások szintjének számítása

39

SA.1154-0

Provisions to protect the space research (SR), space operations (SO) and Earth exploration-satellite services (EES) and to facilitate sharing with the mobile service in the 2 025-2 110 MHz and 2 200-2 290 MHz bands

Rendelkezések az űrkutatási (SR), az űrbeli üzemeltetési (SO) és a műholdas Föld-kutató (EES) szolgálat védelmére, továbbá a mozgószolgálattal való sávmegosztás biztosítására a 2025-2110 MHz és a 2200-2290 MHz sávban

40

SA.1282

Feasibility of sharing between wind profiler radars and active spaceborne sensors in the vicinity of 1 260 MHz

A szélprofil radarok és az űrben telepített aktív érzékelők közötti sávmegosztás lehetősége az 1260 MHz környékén

41

SA.1625

Feasibility of sharing between the space research service (space-to-Earth) and the fixed, inter-satellite, and mobile services in the band 25.5-27 GHz

Az űrkutatási szolgálat (űr–Föld irány), valamint az állandóhelyű, a műholdak közötti és a mozgószolgálat közötti sávmegosztás lehetősége a 25,5-27 GHz sávban

42

SA.1862-0

Guidelines for efficient use of the band 25.5-27.0 GHz by the Earth exploration-satellite service (space-to-Earth) and space research service (space-to-Earth)

A 25,5-27,0 GHz sáv műholdas Föld-kutató szolgálat (űr–Föld irány) és űrkatatási szolgálat (űr–Föld irány) általi hatékony használatára vonatkozó irányelvek

43

SM.329-11

Unwanted emissions in the spurious domain

Nemkívánt sugárzások a mellékhullám tartományban

44

SM.337-4

Frequency and distance separations

Frekvenciában és távolságban történő elhatárolás

45

SM.1009-1

Compatibility between the sound-broadcasting service in the band of about 87-108 MHz and the aeronautical services in the band 108-137 MHz

Összeférhetőség a 87-108 MHz sávú rádió-műsorszóró szolgálat, illetve a 108-137 MHz sávú légiforgalmi szolgálatok között

46

SM.1045-1

Frequency tolerance of transmitters

Az adók frekvenciatűrése

47

SM.1138-2

Determination of necessary bandwidths including examples for their calculation and associated examples for the designation of emissions

A szükséges sávszélességek meghatározása, beleértve a kiszámításukra, illetve az adások jelölésére vonatkozó példákat

48

SM.1266

Adaptive MF/HF systems

Adaptív KH/RH rendszerek

49

TF.460-6

Standard-frequency and time-signal emissions

Hiteles frekvencia és órajel adások

 

1.5. ITU-R Eljárási Szabályok

 AB
1

RoP
(August 2014)

Rules of Procedure

Edition of 2012

Eljárási Szabályok

2012. évi kiadás

 

2. Európai uniós jogi aktusok

2.1. Rendeletek

 AB
1

91/2003/EK

Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics

Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájáról

2

1192/2003/EK

Commission Regulation (EC) No 1192/2003 of 3 July 2003 amending Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council on rail transport statistics

A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

3

1304/2007/EK

Commission Regulation (EC) No 1304/2007 of 7 November 2007 amending Council Directive 95/64/EC, Council Regulation (EC) No 1172/98, Regulations (EC) No 91/2003 and (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council with respect to the establishment of NST 2007 as the unique classification for transported goods in certain transport modes

A Bizottság 1304/2007/EK rendelete (2007. november 7.) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

4

219/2009/EK

Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC with regard to the regulatory procedure with scrutiny

Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny – Part Two

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról

Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Második rész

5

1079/2012/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 of 16 November 2012 laying down requirements for voice channels spacing for the single European sky

A Bizottság 1079/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 16.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról

6

657/2013/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 657/2013 of 10 July 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 laying down requirements for voice channels spacing for the single European sky

A Bizottság 657/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 10.) az egységes európai égbolton belüli beszédüzemű kommunikáció csatornatávolságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1079/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról

 

2.2. Irányelvek

 AB
1

87/372/EGK

Council Directive 87/372/EEC of 25 June 1987 on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

A Tanács irányelve (1987. június 25.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról

2

91/287/EGK

Council Directive 91/287/EEC of 3 June 1991 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of digital European cordless telecommunications (DECT) into the Community

A Tanács irányelve (1991. június 3.) az európai vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

3

96/98/EK

Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment

A Tanács 96/98/EK Irányelve (1996. december 20.) a tengerészeti felszerelésekről

4

 

 

5

2002/20/EK

Directive 2002/20/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv)

6

2002/21/EK

Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv)

7

2005/82/EK

Directive 2005/82/EC of the European Parliament and of the Council of 14 December 2005 repealing Council Directive 90/544/EEC on the frequency bands designated for the coordinated introduction of pan-European land-based public radio paging in the Community

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/82/EK irányelve (2005. december 14.) a nyilvános páneurópai földi rádiós személyhívó rendszernek a Közösségen belüli összehangolt bevezetéséhez kijelölt frekvenciasávokról szóló 90/544/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

8

2007/46/EK

Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”)

9

2009/45/EK

Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on safety rules and standards for passenger ships

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/45/EK irányelve (2009. május 6.) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről

10

2009/114/EK

Directive 2009/114/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/114/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés összehangolt közösségi bevezetése számára fenntartandó frekvenciasávokról szóló 87/372/EGK tanácsi irányelv módosításáról

11

2009/140/EK

Directive 2009/140/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/140/EK irányelve (2009. november 25.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról

12

2014/53/EU

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 

2.3. Határozatok

 AB
1

98/516/EK

Commission Decision of 17 June 1998 on a common technical Regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands

A Bizottság határozata (1998. június 17.) a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

2

98/533/EK

Commission Decision of 3 September 1998 on a common technical Regulation for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN operating in the 1,6/2,4 GHz frequency bands under the Mobile Satellite Service (MSS)

A Bizottság határozata (1998. szeptember 3.) az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról

3

98/542/EK

Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for telephony application requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, phase II (edition 2)

A Bizottság határozata (1998. szeptember 4.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás)

4

98/543/EK

Commission Decision of 4 September 1998 on a common technical regulation for the telephony application requirements for mobile stations intended to be used with phase II public digital cellular telecomunications networks operating in the DCS 1800 band (edition 2)

A Bizottság határozata (1998. szeptember 4.) a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

5

98/574/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for public pan-European cellular digital land-based mobile communications, Phase II (Edition 2)

A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

6

98/575/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for the general attachment requirements for mobile stations intended to be used with Phase II public digital cellular telecommunications networks operating in the GSM 1800 band (Edition 2)

A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás)

7

98/578/EK

Commission Decision of 16 September 1998 on a common technical regulation for low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

A Bizottság határozata (1998. szeptember 16.) az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

8

98/734/EK

Commission Decision of 30 November 1998 on a common technical Regulation for land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands

A Bizottság határozata (1998. november 30.) az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

9

1999/310/EK

Commission Decision of 23 April 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN)

A Bizottság határozata (1999. április 23.) az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról

10

1999/498/EK

Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN) (Version 2)

A Bizottság határozata (1999. július 7.) az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat)

11

1999/511/EK

Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical Regulation for the attachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations

A Bizottság határozata (1999. július 7.) a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról

12

2000/637/EK

Commission Decision of 22 September 2000 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to radio equipment covered by the regional arrangement concerning the radiotelephone service on inland waterways

A Bizottság határozata (2000. szeptember 22.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról

13

2001/148/EK

Commission Decision of 21 February 2001 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC to avalanche beacons

A Bizottság határozata (2001. február 21.) az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról

14

676/2002/EK

Decision No 676/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community (Radio Spectrum Decision)

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat)

15

2004/545/EK

Commission Decision of 8 July 2004 on the harmonisation of radio spectrum in the 79 GHz range for the use of automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság határozata (2004. július 8.) a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról

16

2005/50/EK

Commission Decision of 17 January 2005 on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról

17

2005/53/EK

Commission Decision of 25 January 2005 on the application of Article 3(3)(e) of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council to radio equipment intended to participate in the Automatic Identification System (AIS)

A Bizottság határozata (2005. január 25.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról

18

2005/513/EK

Commission Decision of 11 July 2005 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of wireless access systems including radio local area networks (WAS/RLANs)

A Bizottság határozata (2005. július 11.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

19

2005/631/EK

Commission Decision of 29 August 2005 concerning essential requirements as referred to in Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council ensuring access of Cospas-Sarsat locator beacons to emergency services

A Bizottság határozata (2005. augusztus 29.) az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről

20

2006/771/EK

Commission Decision of 9 November 2006 on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2006. november 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról

21

 

22

2007/90/EK

Commission Decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)

A Bizottság határozata (2007. február 12.) a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005/513/EK határozat módosításáról

23

2007/98/EK

Commission Decision of 14 February 2007 on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementation of systems providing mobile satellite services

A Bizottság határozata (2007. február 14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról

24

2007/131/EK

Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság határozata (2007. február 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről

25

2008/294/EK

Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community

A Bizottság határozata (2008. április 7.) a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről

26

2008/411/EK

Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3 400-3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról

27

2008/432/EK

Commission Decision of 23 May 2008 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

28

2008/477/EK

Commission Decision of 13 June 2008 on the harmonisation of the 2 500-2 690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2008. június 13.) a 2 500-2 690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

29

626/2008/EK

Decision No 626/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 30 June 2008 on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite services (MSS)

Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről

30

2008/671/EK

Commission Decision of 5 August 2008 on the harmonised use of radio spectrum in the 5 875-5 905 MHz frequency band for safety-related applications of Intelligent Transport Systems (ITS)

A Bizottság határozata (2008. augusztus 5.) a rádióspektrum 5 875-5 905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról

31

2009/343/EK

Commission Decision of 21 April 2009 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság határozata (2009. április 21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

32

2009/381/EK

Commission Decision of 13 May 2009 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2009. május 13.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

33

2009/449/EK

Commission Decision of 13 May 2009 on the selection of operators of pan-European systems providing mobile satellite services (MSS)

A Bizottság határozata (2009. május 13.) a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról

34

2009/766/EK

Commission Decision of 16 October 2009 on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community

A Bizottság határozata (2009. október 16.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról

35

2010/166/EU

Commission Decision of 19 March 2010 on harmonised conditions of use of radio spectrum for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union

A Bizottság határozata (2010. március 19.) az Európai Unió területén a hajókon hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) rádióspektrum-használatának harmonizált feltételeiről

36

2010/267/EU

Commission Decision of 6 May 2010 on harmonised technical conditions of use in the 790-862 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the European Union

A Bizottság határozata (2010. május 6.) az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790-862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről

37

2010/368/EU

Commission Decision of 30 June 2010 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság határozata (2010. június 30.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

38

2011/251/EU

Commission Implementing Decision of 18 April 2011 amending Decision 2009/766/EC on the harmonisation of the 900 MHz and 1 800 MHz frequency bands for terrestrial systems capable of providing pan-European electronic communications services in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. április 18.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009/766/EK határozat módosításáról

39

2011/485/EU

Commission Implementing Decision of 29 July 2011 amending Decision 2005/50/EC on the harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar equipment in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. július 29.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005/50/EK határozat módosításáról

40

2011/829/EU

Commission Implementing Decision of 8 December 2011 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 8.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról

41

243/2012/EU

Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról

42

2012/688/EU

Commission Implementing Decision of 5 November 2012 on the harmonisation of the frequency bands 1 920-1 980 MHz and 2 110-2 170 MHz for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

A Bizottság végrehajtási határozata (2012. november 5.) az 1 920-1 980 MHz-es és a 2 110-2 170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

43

2013/638/EU

Commission Decision of 12 August 2013 on essential requirements relating to marine radio communication equipment which is intended to be used on non-SOLAS vessels and to participate in the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)

A Bizottság Határozata (2013. augusztus 12.) a nem SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról

44

2013/654/EU

Commission Implementing Decision of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services)

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. november 12.) a 2008/294/EK bizottsági határozatnak a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) tekintetében további hozzáférési technológiák és frekvenciasávok felvétele céljából történő módosításáról

45

2013/752/EU

Commission Implementing Decision of 11 December 2013 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2005/928/EC

A Bizottság végrehajtási határozata (2013. december 11.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2005/928/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

45/A

2014/276/EU

Commission Implementing Decision of 2 May 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3 400-3 800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. május 2.) a 3 400–3 800 MHz es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008/411/EK határozat módosításáról

46

2014/641/EU

Commission Implementing Decision of 1 September 2014 on harmonised technical conditions of radio spectrum use by wireless audio programme making and special events equipment in the Union

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. szeptember 1.) az Unión belül a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt vezeték nélküli hangfrekvenciás berendezések általi rádióspektrum-használat harmonizált műszaki feltételeiről

47

2014/702/EU

Commission Implementing Decision of 7 October 2014 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. október 7.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

48

(EU) 2015/750

Commission Implementing Decision (EU) 2015/750 of 8 May 2015 on the harmonisation of the 1 452-1 492 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Union

A Bizottság (EU) 2015/750 végrehajtási határozata (2015. május 8.) az 1 452–1 492 MHz frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról

49

(EU) 2016/339

Commission Implementing Decision (EU) 2016/339 of 8 March 2016 on the harmonisation of the 2 010-2 025 MHz frequency band for portable or mobile wireless video links and cordless cameras used for programme making and special events

A Bizottság (EU) 2016/339 végrehajtási határozata (2016. március 8.) a 2 010–2 025 MHz-es frekvenciasávnak a műsorgyártáshoz és különleges eseményekhez használt hordozható vagy mobil vezeték nélküli video-összeköttetések és zsinór nélküli kamerák tekintetében történő harmonizálásáról

50

(EU) 2016/687

Commission Implementing Decision (EU) 2016/687 of 28 April 2016 on the harmonisation of the 694-790 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing wireless broadband electronic communications services and for flexible national use in the Union

A Bizottság (EU) 2016/687 végrehajtási határozata (2016. április 28.) a 694–790 MHz frekvenciasávnak az Unión belül vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek számára és a rugalmas nemzeti használat érdekében történő harmonizálásáról

51

(EU) 2016/2317

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2317 of 16 December 2016 amending Decision 2008/294/EC and Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the operation of mobile communications on board aircraft (MCA services) in the Union

A Bizottság (EU) 2016/2317 végrehajtási határozata (2016. december 16.) a 2008/294/EK határozatnak és a 2013/654/EU végrehajtási határozatnak a légi járművek fedélzetén hozzáférhető mobilhírközlés (MCA-szolgáltatások) Unióban való működtetésének egyszerűsítése érdekében történő módosításáról

52

(EU) 2017/191

Commission Implementing Decision (EU) 2017/191 of 1 February 2017 amending Decision 2010/166/EU, in order to introduce new technologies and frequency bands for mobile communication services on board vessels (MCV services) in the European Union

A Bizottság (EU) 2017/191 végrehajtási határozata (2017. február 1.) a 2010/166/EU határozatnak az Európai Unióban a hajók fedélzetén hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCV-szolgáltatások) terén új technológiák és frekvenciasávok bevezetése érdekében történő módosításáról

53

(EU) 2017/899

Decision (EU) 2017/899 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/899 határozata (2017. május 17.) a 470–790 MHz frekvenciasáv Unión belüli használatáról

54

(EU) 2017/1438

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1438 of 4 August 2017 amending Decision 2007/131/EC on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community

A Bizottság (EU) 2017/1438 végrehajtási határozata (2017. augusztus 4.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007/131/EK határozat módosításáról

55

(EU) 2017/1483

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1483 of 8 August 2017 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices and repealing Decision 2006/804/EC

A Bizottság (EU) 2017/1483 végrehajtási határozata (2017. augusztus 8.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról és a 2006/804/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

 

2.4. Ajánlások

 AB
1

2008/295/EK

Commission Recommendation of 7 April 2008 on authorisation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the European Community

A Bizottság ajánlása (2008. április 7.) a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről

 

3. CEPT-dokumentumok

3.1. CEPT-értekezletek

 AB
1

MA02revCO07

FINAL ACTS of the CEPT Multi-lateral Meeting for the frequency band 1452 - 1479.5 MHz, Constanţa, 2007 (MA02revCO07)

For the revision of the Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB), Maastricht, 2002

Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the band 1452 - 1479.5 MHz for terrestrial mobile multimedia services

Az 1452-1479,5 MHz frekvenciasáv tárgyában összehívott CEPT Többoldalú Értekezlet záróokiratai, Konstanca, 2007 (MA02revCO07)

Az 1452-1479,5 MHz sávnak a földfelszíni digitális hangműsorszórás (T-DAB) általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás (Maastricht, 2002) módosításáról

Az 1452-1479,5 MHz sávnak a földfelszíni mobil multimédia szolgáltatások általi használatára vonatkozó CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) Különleges Megállapodás

 

3.2. ERC- és ECC-határozatok

 AB
1

ERC/DEC/(94)01

ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan-European communications system

Az ERC 1994. október 24-i határozata a GSM digitális páneurópai hírközlő rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

2

ERC/DEC/(94)03

ERC Decision of 24th October 1994 on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications system

Az ERC 1994. október 24-i határozata a digitális európai zsinórnélküli távközlő rendszer összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról

3

ERC/DEC/(95)01
(14 March 2008)

ERC Decision of 1st December 1995 on the free circulation and use of certain radio equipment in CEPT member countries

Az ERC 1995. december 1-jei határozata egyes rádióberendezések CEPT-tagországokban való szabad mozgásáról és használatáról

4

ERC/DEC/(95)03

ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800

Az ERC 1995. december 1-jei határozata a DCS 1800 bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról

5

ERC/DEC/(96)06

ERC Decision of 7 March 1996 on the withdrawal of the ERC Decision (93)01 "Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Digital Short-Range Radio (DSRR)"

Az ERC 1996. március 7-i határozata a „Határozat a digitális kis hatókörzetű rádió (DSRR) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (93)01 ERC-határozat visszavonásáról

6

ERC/DEC/(97)02

ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan-European Communications System

Az ERC 1997. március 21-i határozata a GSM digitális páneurópai hírközlő rendszer által használandó kiterjesztett frekvenciasávokról

7

ERC/DEC/(98)15

ERC Decision of 23 November 1998 on Exemption from Individual Licensing of Omnitracs terminals for the Euteltracs system

Az ERC 1998. november 23-i határozata az Euteltracs rendszer Omnitracs végberendezéseinek az egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

8

ERC/DEC/(98)22
(8 November 2013)

Exemption from Individual Licensing of DECT equipment

A DECT berendezés egyedi engedélyezés alóli mentesítése

9

 

10

ERC/DEC/(99)05

ERC Decision of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations of S-PCS<1GHz systems

Az ERC 1999. március 10-i határozata az S-PCS<1GHz rendszerek mozgó földi állomásainak szabad mozgásáról, használatáról és egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

11

ERC/DEC/(99)06

ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz)

Az ERC 1999. március 10-i határozata az 1 GHz alatti sávokban működő műholdas személyi távközlési rendszerek (S-PCS<1GHz) harmonizált bevezetéséről

12

ERC/DEC/(99)15
(5 March 2010)

ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) and Point-to-Point (P-P) Fixed Wireless Systems

Az ERC 1999. június 1-jei határozata a vezetéknélküli multimédia rendszerek (MWS) és pont-pont (P-P) struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek bevezetésére szolgáló 40,5–43,5 GHz harmonizált frekvenciasáv kijelöléséről

13

ERC/DEC/(99)16

ERC Decision of 1 June 1999 on the withdrawal of the ERC Decision (96)05 “Decision on the harmonised frequency band to be designated for the introduction of the Multipoint Video Distribution Systems (MVDS)”

Az ERC 1999. június 1-jei határozata a „Határozat a videoműsor-elosztó rendszerek (MVDS) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávról” című (96)05 ERC-határozat visszavonásáról

14

ERC/DEC/(99)17

ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band

Az ERC 1999. június 1-i határozata az egyetemes hajófedélzeti automatikus azonosító rendszernek (AIS) a tengeri VHF sávban használt csatornáiról

15

ERC/DEC/(99)24

ERC Decision of 29 November 1999 on the withdrawal of the ERC Decision (96)03 “Decision on the harmonised frequency bands to be designated for the introduction of High Performance Radio Local Area Networks (HIPERLANs)”

Az ERC 1999. november 29-i határozata a „Határozat a nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN-ok) bevezetéséhez kijelölendő harmonizált frekvenciasávokról” című (96)03 ERC-határozat visszavonásáról

16

ERC/DEC/(99)26

ERC Decision of 29 November 1999 on Exemption from Individual Licensing of Receive Only Earth Stations (ROES)

Az ERC 1999. november 29-i határozata a csak vételre szolgáló földi állomások (ROES) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

17

ERC/DEC/(00)02

ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5 - 40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed - satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. március 27-i határozata a 37,5-40,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány) földi állomásai által történő használatáról

18

ERC/DEC/(00)07

ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7 - 19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed-satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. október 19-i határozata a 17,7-19,7 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány) földi állomásai által történő megosztott használatáról

19

ERC/DEC/(00)08

ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 - 12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite service (space-to-Earth)

Az ERC 2000. október 19-i határozata a 10,7-12,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas műsorszóró és a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány) földi állomásai által történő használatáról

20

ERC/DEC/(01)08

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400 - 2483.5 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 2400-2483,5 MHz frekvenciasávban működő – mozgásérzékelők és riasztók céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

21

ERC/DEC/(01)11

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995 - 35.225 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 34,995-35,225 MHz frekvenciasávban működő – légimodell-irányítás céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

22

ERC/DEC/(01)12

ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz

Az ERC 2001. március 12-i határozata a 40,665, 40,675, 40,685 és a 40,695 MHz frekvenciákon működő – modellirányítás céljára használt – kis hatótávolságú eszközök harmonizált frekvenciáiról, műszaki jellemzőiről, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

23

ERC/DEC/(01)17
(9 December 2011)

Harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Ultra Low Power Active Medical Implant (ULP-AMI) communication systems operating in the frequency band 401 - 406 MHz on a secondary basis

A 401-406 MHz frekvenciasávban másodlagos jelleggel működő nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum (ULP-AMI) hírközlő rendszerek harmonizált frekvenciái, műszaki jellemzői, valamint egyedi engedélyezés alóli mentesítése

24

ERC/DEC/(01)19

ERC Decision of 12 March 2001 on the harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services

Az ERC 2001. március 12-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgórendszere közvetlen üzemmódú működése (DMO) részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

25

ECC/DEC/(01)01

ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out analogue CT1 and CT1+ applications in the 900 MHz band

Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú analóg CT1 és CT1+ alkalmazások kivonásáról

26

ECC/DEC/(01)02

ECC Decision of 15 November 2001 on phasing out digital CT2 applications in the 900 MHz band

Az ECC 2001. november 15-i határozata a 900 MHz-es sávú digitális CT2 alkalmazások kivonásáról

27

ECC/DEC/(02)02

ECC Decision of 15 March 2002 on the withdrawal of the ERC Decision (92)02 “Decision on the frequency bands to be designated for the co-ordinated introduction of Road Transport Telematic Systems”

Az ECC 2002. március 15-i határozata a „Határozat a közúti közlekedés telematikai rendszereinek összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávokról” című (92)02 ERC-határozat visszavonásáról

28

ECC/DEC/(02)04

ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5 - 42.5 GHz by terrestrial (fixed service/broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting satellite service (space-to-Earth)

Az ECC 2002. március 15-i határozata a 40,5-42,5 GHz sávnak a földfelszíni (állandóhelyű szolgálati/műsorszóró szolgálati) rendszerek, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat és a műholdas műsorszóró szolgálat (űr–Föld irány) nem koordinált földi állomásai által történő használatáról

29

ECC/DEC/(02)05
(8 March 2013)

The designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands

Vasúti célú frekvenciasávok kijelölése és felhasználhatósága a 876-880 MHz és a 921-925 MHz sávban

30

ECC/DEC/(02)06

ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500 - 2690 MHz for UMTS/IMT-2000

Az ECC 2002. november 15-i határozata a 2500-2690 MHz frekvenciasávnak az UMTS/IMT-2000 részére történő kijelöléséről

31

ECC/DEC/(02)09
(11 March 2011)

ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876 - 880 MHz and 921 - 925 MHz for railway purposes in CEPT countries, enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01

Az ECC 2002. november 15-i határozata a 876-880 MHz és a 921-925 MHz frekvenciasávban a CEPT-országokban vasúti céllal működő GSM-R mozgó végberendezések szabad mozgásáról és használatáról, amely az ERC/DEC/(95)01 Határozat alkalmazási körét bővíti

32

ECC/DEC/(02)10
(11 March 2011)

ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of GSM-R mobile terminals operating within the frequency bands 876 - 880 MHz and 921 - 925 MHz for railway purposes

Az ECC 2002. november 15-i határozata a 876-880 MHz és a 921-925 MHz frekvenciasávban vasúti céllal működő GSM-R mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

33

ECC/DEC/(03)03

ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)08 „Decision on management of the Schiever Plan for the Terrestrial Flight Telecommunications System”

Az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról

34

ECC/DEC/(03)04

ECC Decision of 17 October 2003 on Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25 - 14.50 GHz Earth-to-space and 10.70 - 11.70 GHz space-to-Earth

Az ECC 2003. október 17-i határozata a 14,25-14,50 GHz (Föld–űr irány) és a 10,70-11,70 GHz (űr–Föld irány) frekvenciasávokban működő kis apertúrájú végfelhasználói állomások (VSAT-ok) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

35

ECC/DEC/(03)05

ECC Decision of 17 October 2003 on the publication of national tables of frequency allocations and utilisations

Az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről

36

ECC/DEC/(03)06

ECC Decision of 17 October 2003 on the withdrawal of the ERC Decision (97)01 “Decision on the publication of national tables of frequency allocations”

Az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a frekvenciasávok nemzeti felosztási táblázatainak közzétételéről” című (97)01 ERC-határozat visszavonásáról

37

ECC/DEC/(04)03
(6 March 2015)

The frequency band 77-81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars

A kis hatótávolságú gépjárműradarok részére kijelölendő 77-81 GHz frekvenciasáv

38

ECC/DEC/(04)05

ECC Decision of 19 March 2004 on the withdrawal of the ERC decisions (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 and (99)14 on the adoption of approval regulations for various types of radio equipment

Az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról

39

ECC/DEC/(04)06
(9 December 2011)

The availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands

Szélesebb sávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetésére szolgáló frekvenciasávok hozzáférhetősége a 400 MHz-es és a 800/900 MHz-es sávokban

40

ECC/DEC/(04)08
(30 October 2009)

ECC Decision of 09 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)

Az ECC 2004. július 9-i határozata a vezetéknélküli hozzáférési rendszerek – beleértve a rádiós helyi hálózatokat is – (WAS/RLAN-ok) megvalósítására szolgáló 5 GHz-es frekvenciasávok harmonizált használatáról

41

ECC/DEC/(04)09
(26 June 2009)

ECC Decision of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518 - 1525 MHz and 1670 - 1675 MHz for systems in the Mobile-Satellite Service

Az ECC 2004. november 12-i határozata az 1518-1525 MHz és az 1670-1675 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálati rendszerek részére történő kijelöléséről

42

ECC/DEC/(04)10
(6 March 2015)

The frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR)

A kis hatótávolságú gépjárműradarok (SRR) ideiglenes bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávok

43

ECC/DEC/(05)01
(8 March 2013)

The use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)

A 27,5-29,5 GHz sávnak az állandóhelyű szolgálat, valamint a műholdas állandóhelyű szolgálat (Föld–űr irány) nem koordinált földi állomásai által történő használata

44

ECC/DEC/(05)02
(8 November 2013)

A harmonised frequency plan for the use of the band 169.4 - 169.8125 MHz

A 169,4-169,8125 MHz sáv használatára vonatkozó harmonizált frekvenciaterv

45

ECC/DEC/(05)03

ECC Decision of 18 March 2005 on the withdrawal of the ERC/DEC(94)02 “Decision on the frequency band to be designated for the coordinated introduction of the European Radio Messaging System (ERMES)”

Az ECC 2005. március 18-i határozata a „Határozat az európai rádiós személyhívó rendszer (ERMES) összehangolt bevezetéséhez kijelölendő frekvenciasávról” című ERC/DEC/(94)02 Határozat visszavonásáról

46

ECC/DEC/(05)05

ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT-2000/UMTS systems operating within the band 2500 - 2690 MHz

Az ECC 2005. március 18-i határozata a 2500-2690 MHz sávban működő IMT-2000/UMTS rendszerek spektrumának harmonizált használatáról

47

ECC/DEC/(05)08
(8 March 2013)

The availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space)

Frekvenciasávok hozzáférhetősége a műholdas állandóhelyű szolgálat (űr–Föld irány és Föld–űr irány) nagysűrűségű alkalmazásai részére

48

ECC/DEC/(05)09

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 5 925-6 425 MHz (Earth-to-space) and 3 700-4 200 MHz (space-to- Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata az 5925-6425 MHz (Föld–űr irány) és a 3700-4200 MHz (űr–Föld irány) frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások szabad mozgásáról és használatáról

49

ECC/DEC/(05)10

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14-14,5 GHz (Föld–űr irány), 10,7-11,7 GHz (űr–Föld irány) és a 12,5-12,75 GHz (űr–Föld irány) frekvenciasávban a műholdas állandóhelyű szolgálat hálózataiban működő, hajók fedélzetén elhelyezett földi állomások szabad mozgásáról és használatáról

50

ECC/DEC/(05)11

ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14.0-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth)

Az ECC 2005. június 24-i határozata a 14,0-14,5 GHz (Föld–űr irány), 10,7-11,7 GHz (űr–Föld irány) és a 12,5-12,75 GHz frekvenciasávokban üzemelő légijármű földi állomások (AES) szabad mozgásáról és használatáról

51

 

52

ECC/DEC/(06)01
(02 November 2012)

The harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for mobile/fixed communications networks (MFCN) including terrestrial IMT systems

Az 1920-1980 MHz és a 2110-2170 MHz sáv mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) – beleértve a földfelszíni IMT rendszereket is – részére történő harmonizált használata

53

ECC/DEC/(06)02

ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of low e.i.r.p. satellite terminals (LEST) operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz Space-to-Earth and 14.00 - 14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space

Az ECC 2006. március 24-i határozata a 10,70-12,75 GHz vagy 19,70-20,20 GHz (űr–Föld irány) és a 14,00-14,25 GHz vagy 29,50-30,00 GHz (Föld–űr irány) frekvenciasávban működő kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomások (LEST) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

54

ECC/DEC/(06)03

ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating within the frequency bands 10.70 - 12.75 GHz or 19.70 - 20.20 GHz space-to-Earth and 14.00 -14.25 GHz or 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space

Az ECC 2006. március 24-i határozata a 10,70-12,75 GHz vagy 19,70-20,20 GHz (űr–Föld irány) és a 14,00-14,25 GHz vagy 29,50-30,00 GHz (Föld–űr irány) frekvenciasávban működő nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomások (HEST) egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről

55

ECC/DEC/(06)04
(9 December 2011)

The harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz

A 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó eszközök harmonizált feltételei

56

ECC/DEC/(06)05

ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for Air–Ground–Air operation (AGA) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services

Az ECC 2006. július 7-i határozata a készenléti szolgálatok digitális földi mozgórendszere levegő–föld–levegő műveletei (AGA) részére kijelölendő harmonizált frekvenciasávról

57

ECC/DEC/(06)06
(8 November 2013)

The availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands

Frekvenciasávoknak a keskenysávú digitális földi mozgó PMR/PAMR bevezetése részére történő hozzáférhetősége a 80 MHz-es, a 160 MHz-es és a 400 MHz-es sávokban

58

ECC/DEC/(06)07
(18 November 2016)

The harmonised use of airborne GSM and LTE systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz, and airborne UMTS systems in the frequency bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz

Az 1710-1785 MHz és az 1805-1880 MHz frekvenciasávban működő légijármű-fedélzeti GSM és LTE rendszerek, valamint az 1920-1980 MHz és a 2110-2170 MHz frekvenciasávban működő légijármű-fedélzeti UMTS rendszerek harmonizált használata

59

ECC/DEC/(06)08

ECC Decision of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems

Az ECC 2006. december 1-jei határozata a rádióspektrum talaj- és falvizsgáló képalkotó radar (GPR/WPR) rendszerek általi használatának feltételeiről

60

ECC/DEC/(06)09
(5 September 2007)

ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)

Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávnak a műholdas mozgószolgálat rendszerei – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel (CGC) kiegészítetteket is – általi használata részére történő kijelöléséről

61

ECC/DEC/(06)10

ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component

Az ECC 2006. december 1-jei határozata az 1980-2010 MHz és a 2170-2200 MHz sávú állandóhelyű szolgálati és harcászati rádiórelé rendszerekre vonatkozó, a műholdas mozgószolgálati rendszerek – beleértve a kiegészítő földfelszíni komponenssel kiegészítetteket is – harmonizált bevezetésének és fejlesztésének elősegítését szolgáló átmeneti rendelkezésekről

62

ECC/DEC/(06)13
(21 June 2013)

Designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial UMTS, LTE and WiMAX systems

A 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz és az 1805-1880 MHz sávnak az UMTS, LTE és WiMAX földfelszíni rendszerek részére történő kijelölése

63

ECC/DEC/(07)01
(18 November 2016)

Specific Material Sensing devices using Ultra-Wideband (UWB) technology

Ultraszéles sávú (UWB) technológiát használó, egyedi anyagérzékelő eszközök

64

ECC/DEC/(07)02

ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)

Az ECC 2007. március 30-i határozata a 3400-3800 MHz közötti frekvenciasávoknak a szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerek (BWA) harmonizált megvalósítása részére történő hozzáférhetőségéről

65

ECC/DEC/(08)01

ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)

Az ECC 2008. március 14-i határozata az 5875-5905 MHz frekvenciasávnak az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használatáról

66

ECC/DEC/(08)02

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC(97)06, ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)05, ERC/DEC(01)06, ERC/DEC(01)14 and ERC/DEC(01)21

Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról

67

ECC/DEC/(08)04

ECC Decision of 14 March 2008 on the withdrawal of ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 and ERC/DEC(01)18

Az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról

68

ECC/DEC/(08)05
(17 June 2016)

The harmonisation of frequency bands for the implementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) narrow band and wide band radio applications in bands within the 380-470 MHz range

Keskenysávú és szélesebb sávú digitális közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (PPDR) rádióalkalmazások harmonizált frekvenciasávjainak megvalósítása a 380-470 MHz tartományban

69

ECC/DEC/(08)06

ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04, ERC/DEC/(00)05

Az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC/(00)05 ERC-határozat visszavonásáról

70

ECC/DEC/(08)07

ECC Decision of 27 June 2008 on the withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18, ERC/DEC/(98)24

Az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról

71

ECC/DEC/(08)08
(04 March 2016)

The harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800 MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE systems in the 1800 MHz and 2.6 GHz bands on board vessels

A 900 MHz-es és az 1800 MHz-es sávban működő GSM rendszerek, a 2 GHz-es sávban működő UMTS rendszerek és az 1800 MHz-es és a 2,6 GHz-es sávban működő LTE rendszerek hajók fedélzetén történő harmonizált használata

72

ECC/DEC/(09)01
(04 March 2016)

Harmonised use of the 63 64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS)

A 63-64 GHz frekvenciasáv intelligens közlekedési rendszerek (ITS) céljára történő harmonizált használata

73

ECC/DEC/(09)02
(02 November 2012)

The harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service

A műholdas mozgószolgálati rendszerek által használt 1610-1626,5 MHz és 2483,5-2500 MHz sáv harmonizálása

74

ECC/DEC/(09)03

ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the band 790 - 862 MHz

Az ECC 2009. október 30-i határozata a 790-862 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) harmonizált feltételeiről

75

ECC/DEC/(09)04

ECC Decision of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band

Az ECC 2009. október 30-i határozata az 1613,8-1626,5 MHz sávban a műholdas mozgószolgálati felosztás keretében működő, csak adásra szolgáló műholdas mozgó végfelhasználói állomások egyedi engedélyezés alóli mentesítéséről, valamint szabad mozgásáról és használatáról

76

ECC/DEC/(09)05

ECC Decision of 30 October 2009 on the withdrawal of ERC/ECC Decisions ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 and ECC/DEC/(04)02

Az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 ERC/ECC-határozat visszavonásáról

77

ECC/DEC/(10)01

ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive)

Az ECC 2010. november 12-i határozata az állandóhelyű szolgálat, a mozgószolgálat és a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) közötti sávmegosztás feltételeiről a 10,6-10,68 GHz sávban

78

ECC/DEC/(10)02

ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service (passive) in the 31.3-31.5 GHz band

Az ECC 2010. november 12-i határozata a 30-31 GHz sávban működő műholdas állandóhelyű szolgálat és a 31,3-31,5 GHz sávban működő műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) közötti összeférhetőségről

79

ECC/DEC/(11)01

ECC Decision of 11 March 2011 on the protection of the Earth exploration satellite service (passive) in the 1400 - 1427 MHz band

Az ECC 2011. március 11-i határozata a műholdas Föld-kutató szolgálat (passzív) védelméről az 1400-1427 MHz sávban

80

ECC/DEC/(11)02

ECC Decision of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6 - 8.5 GHz, 24.05 - 26.5 GHz, 57 - 64 GHz and 75 - 85 GHz

Az ECC 2011. március 11-i határozata a 6-8,5 GHz, 24,05-26,5 GHz, 57-64 GHz és a 75-85 GHz sávban működő ipari szintmérő radarokról (LPR)

81

ECC/DEC/(11)03

The harmonised use of frequencies for Citizens’ Band (CB) radio equipment

A polgári sávban működő (CB) rádióberendezések harmonizált frekvenciahasználata

82

ECC/DEC/(11)04

Exemption from individual licensing of digital terminals of narrowband and wideband PMR/PAMR/PPDR systems and free circulation and use of digital terminals of narrowband and wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz and 800/900 MHz bands

A 80 MHz, 160 MHz, 380-470 MHz és a 800/900 MHz sávban a keskeny és szélesebb sávú PMR/PAMR/PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek egyedi engedélyezés alóli mentesítése, és a keskeny és szélesebb sávú PPDR rendszerek digitális végberendezéseinek szabad mozgása és használata

83

ECC/DEC/(11)05

The withdrawal of ERC Decisions ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10, and ERC/DEC/(01)16

Az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 ERC-határozat visszavonása

84

ECC/DEC/(11)06
(14 March 2014)

Harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz

Harmonizált frekvenciaelrendezések a 3400-3600 MHz és a 3600-3800 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) részére

85

ECC/DEC/(12)01
(3 July 2015)

Exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks

Hálózatok vezérlése alatt működő földfelszíni és műholdas mozgó végberendezések egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad mozgása és használata

86

ECC/DEC/(12)03

The harmonised conditions for UWB applications onboard aircraft

Légijárművek fedélzetén működő UWB alkalmazások harmonizált feltételei

87

ECC/DEC/(13)01

The harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) within the frequency bands 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz

A 17,3-20,2 GHz és 27,5-30,0 GHz frekvenciasávban működő, mozgó hordozóra telepített földi állomások (ESOMPs) harmonizált használata, szabad mozgása és egyedi engedélyezés alóli mentesítése

88

ECC/DEC/(13)02

ECC Decision on the withdrawal of ECC Decision (03)02

ECC-határozat a (03)02 ECC-határozat visszavonásáról

89

ECC/DEC/(13)03

The harmonised use of the frequency band 1452-1492 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks Supplemental Downlink (MFCN SDL)

Az 1452-1492 MHz sávnak a mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok kiegészítő lemenő irányú összeköttetései (MFCN SDL) részére történő harmonizált használata

90

ECC/DEC/(14)01

ECC Decision on the withdrawal of ECC Decision (02)07

ECC-határozat a (02)07 ECC-határozat visszavonásáról

91

ECC/DEC/(14)02

Harmonised technical and regulatory conditions for the use of the band 2300-2400 MHz for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)

A 2300-2400 MHz sávnak a mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) általi használatára vonatkozó harmonizált műszaki és szabályozási feltételek

92

ECC/DEC/(15)01

Harmonised technical conditions for mobile/fixed communications networks (MFCN) in the band 694-790 MHz including a paired frequency arrangement (Frequency Division Duplex 2x30 MHz) and an optional unpaired frequency arrangement (Supplemental Downlink)

A 694-790 MHz sávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) harmonizált műszaki feltételei, beleértve egy párosított (2x30 MHz frekvenciaosztásos duplex) és egy választható párosítatlan (kiegészítő lemenő irányú összeköttetés célú) frekvenciaelrendezést

92/A

ECC/DEC/(15)05

The harmonised frequency range 446.0-446.2 MHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of analogue and digital PMR 446 applications

A 446,0-446,2 MHz harmonizált frekvenciatartomány, az analóg és digitális PMR 446 alkalmazások műszaki jellemzői, egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad mozgása és használata

92/B

ECC/DEC/(16)01

The harmonised frequency band 76-77 GHz, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of obstacle detection radars for rotorcraft use

A 76-77 GHz harmonizált frekvenciasáv, forgószárnyas légijárműveken használt akadályérzékelő radarok műszaki jellemzői, egyedi engedélyezés alóli mentesítése, valamint szabad mozgása és használata

93

ECC/DEC/(16)02

Harmonised technical conditions and frequency bands for the implementation of Broadband Public Protection and Disaster Relief (BB-PPDR) systems

Harmonizált műszaki feltételek és frekvenciasávok a szélessávú közrendvédelmi és katasztrófavédelmi (BB-PPDR) rendszerek megvalósítása részére

 

3.3. ERC- és ECC-ajánlások

 AB
1

ERC/REC 01-01
(Helsinki 2007)

Border coordination of UMTS

Az UMTS határövezeti koordinációja

2

ERC/REC 12-02
(June 2007)

Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 12,75-13,25 GHz sávban működő analóg és digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

3

ERC/REC 12-03
(Bonn 1994)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 17,7-19,7 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

4

ERC/REC 12-05
(June 2007)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 - 10.68 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 10,0-10,68 GHz sávban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

5

ERC/REC 12-06
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 10.7 - 11.7 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 10,7-11,7 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

6

ERC/REC 12-07
(Rome 1996)

Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the bands 14.5 - 14.62 GHz paired with 15.23 - 15.35 GHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 14,5-14,62 GHz és 15,23-15,35 GHz sávpárban működő digitális földfelszíni állandóhelyű rendszerek részére

7

ERC/REC 12-08
(Saariselkä 1998)

Harmonized radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz

Harmonizált rádiófrekvenciás csatornaelrendezések, valamint blokkfelosztások a 3600-4200 MHz sávban működő kis-, közepes és nagykapacitású rendszerek részére

8

ERC/REC 12-10
(The Hague 1998)

Harmonised radio frequency arrangements for digital systems operating in the band 48.5 GHz - 50.2 GHz

Harmonizált rádiófrekvencia-elrendezések a 48,5-50,2 GHz sávban működő digitális rendszerek részére

9

ERC/REC 12-11
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4 - 52.6 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 51,4-52,6 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

10

ERC/REC 12-12
(2001)

Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78 - 57.0 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezés az 55,78-57,0 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

11

ERC/REC 14-01
(June 2007)

Radio-frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the band 5925 MHz - 6425 MHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések az 5925-6425 MHz sávban működő nagykapacitású analóg és digitális rádiórelé rendszerek részére

12

ERC/REC 14-02
(Dublin 2009)

Radio-frequency channel arrangements for high, medium and low capacity digital fixed service systems operating in the band 6425-7125 MHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 6425-7125 MHz sávban működő nagy-, közepes és kiskapacitású digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

13

 

14

ERC/REC 25-10
(2003)

Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB)

Ideiglenes földfelszíni hangfrekvenciás és videoátviteli SAP/SAB összeköttetések (beleértve az ENG/OB-t is) használatára szolgáló frekvenciatartományok

15

ERC/REC 70-03
(October 2017)

Relating to the use of Short Range Devices (SRD)

Kis hatótávolságú eszközök (SRD) használata

16

ERC/REC/(00)04

Harmonised frequencies and free circulation and use for meteor scatter applications

Meteoritszórást felhasználó alkalmazások harmonizált frekvenciái, valamint szabad mozgása és használata

17

ERC/REC/(01)02
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 31.8 - 33.4 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 31,8-33,4 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

18

ECC/REC/(01)05
(Rottach Egern, February 2010)

List of parameters of digital point-to-point fixed radio links used for national planning

Digitális állandóhelyű pont-pont rádióösszeköttetések országon belüli tervezésénél használandó paraméterei

19

ECC/REC/(02)01

Specification of reference receiver performance parameters

A vevők műszaki jellemzői referencia értékeinek meghatározása

20

ECC/REC/(02)02
(Rottach Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems (point-to-point and point-to-multipoint) operating in the frequency band 31.0 - 31.3 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 31,0-31,3 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek (pont-pont és pont-többpont) részére

21

ECC/REC/(02)06
(May 2011)

Channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125-8500 MHz

Csatornaelrendezések a 7125-8500 MHz frekvenciatartományban működő digitális állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

22

ECC/REC/(05)02
(Dublin 2009)

Use of the 64-66 GHz frequency band for fixed service

A 64-66 GHz frekvenciasávnak az állandóhelyű szolgálat részére történő használata

23

ECC/REC/(05)07
(Lugano 2013)

Radio frequency channel arrangements for fixed service systems operating in the bands 71-76 GHz and 81-86 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 71-76 GHz és a 81-86 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

24

ECC/REC/(05)08

Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E-GSM and GSM-R land mobile systems (Except direct mode operation (DMO) channels)

A GSM 900, GSM 1800, E-GSM és GSM-R földi mozgó rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja (a közvetlen üzemmódú (DMO) csatornák kivételével)

25

ECC/REC/(06)04

Use of the band 5 725-5 875 MHz for Broadband Fixed Wireless Access (BFWA)

Az 5725-5875 MHz sávnak a szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés (BFWA) céljára történő használata

26

ECC/REC/(08)02
(27 April 2012)

Frequency planning and frequency coordination for GSM / UMTS / LTE / WiMAX Land Mobile systems operating within the 900 and 1800 MHz bands

A 900 és az 1800 MHz-es sávokban működő GSM, UMTS, LTE, WiMAX földi mozgó rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja

27

ECC/REC/(09)01

Use of the 57 - 64 GHz frequency band for point-to-point Fixed Wireless Systems

Az 57-64 GHz frekvenciasávnak a pont-pont struktúrájú állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek részére történő használata

28

ECC/REC/(10)01

Guidelines for compatibility between Complementary Ground Components (CGC) operating in the band 2170-2200 MHz and EESS/SOS/SRS earth stations operating in the band 2200-2290 MHz

A 2170–2200 MHz sávban működő kiegészítő földfelszíni komponensek (CGC) és a 2200-2290 MHz sávban működő EESS/SOS/SRS földi állomások közötti összeférhetőségre vonatkozó irányelvek

29

ECC/REC/(11)01

Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz

A 24,5-26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz és a 31,8-33,4 GHz sávban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciablokkjainak kijelölésére vonatkozó irányelvek

30

ECC/REC/(11)04

Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency band 790-862 MHz

A 790–862 MHz frekvenciasávban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatokat (MFCN) megvalósító földfelszíni rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja

31

ECC/REC/(11)05

Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN) capable of providing electronic communications services in the frequency band 2500-2690 MHz

A 2500–2690 MHz frekvenciasávban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatokat (MFCN) megvalósító földfelszíni rendszerek frekvenciatervezése és frekvenciakoordinációja

32

ECC/REC/(11)09

UWB Location Tracking Systems TYPE 2 (LT2)

2. típusú UWB helyzetkövető (LT2) rendszerek

33

ECC/REC/(11)10

Location tracking application for emergency and disaster situations

Vész- és katsztrófahelyzetekben használt helyzetkövető alkalmazás

34

ECC/REC/(14)01

Radio frequency channel arrangements for fixed service systems operating in the band 92-95 GHz

Rádiófrekvenciás csatornaelrendezések a 92–95 GHz sávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

35

ECC/REC/(15)01

Cross-border coordination for mobile / fixed communications networks (MFCN) in the frequency bands: 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz

Az 1452–1492 MHz, 3400–3600 MHz és a 3600–3800 MHz frekvenciasávban működő mozgó/állandóhelyű hírközlő hálózatok (MFCN) határövezeti koordinációja

 

3.4. T/R ajánlások

 AB
1

T/R 12-01
(Rottach-Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency band 37.0 - 39.5 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 37,0-39,5 GHz frekvenciasávban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

2

T/R 13-01
(Rottach-Egern, February 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems operating in the frequency range 1 - 2.3 GHz

Preferált csatornaelrendezések az 1-2,3 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

3

T/R 13-02
(Tromsø, May 2010)

Preferred channel arrangements for fixed service systems in the frequency range 22.0 - 29.5 GHz

Preferált csatornaelrendezések a 22,0-29,5 GHz frekvenciatartományban működő állandóhelyű szolgálati rendszerek részére

4

T/R 22-01
(Malaga-Torremolinos 1975)

Frequencies likely to be allocated to international railways

A nemzetközi vasutak részére felosztható frekvenciák

5

T/R 25-08
(Brussels 2008)

Planning criteria and coordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29.7-921 MHz

A 29,7-921 MHz tartományban működő földi mozgószolgálat tervezési kritériumai és frekvenciakoordinációja

6

T/R 51-01
(Kiev 2002)

Measures to be taken to prevent the operation of broadcasting stations on board ships or aircraft outside national territorial limits

Hajók és légijárművek fedélzetén elhelyezett műsorszóró állomások országhatárokon kívüli működésének megakadályozására irányuló intézkedések

 

3.5. ERC- és ECC-jelentések

 AB
1

ERC 38. Jelentés

Handbook on radio equipment and systems. Video links for ENG/OB use

Kézikönyv a rádióberendezésekről és -rendszerekről. Videoátviteli összeköttetések ENG/OB használat céljából

2

ECC 162. Jelentés

Practical mechanism to improve the compatibility between GSM-R and public mobile networks and guidance on practical coordination

Gyakorlati módszer a GSM-R és a nyilvános mobilhálózatok közötti összeférhetőség javítására és útmutató a gyakorlati koordinációhoz

3

ECC 167. Jelentés

The practical implementation of registration/coordination mechanism for UWB LT2 (Location Tracking type 2) systems

UWB LT2 (2. típusú helyzetkövető) rendszerekre vonatkozó regisztrációs/koordinációs módszer gyakorlati megvalósítása

4

ECC 170. Jelentés

Specific UWB applications in the bands 3.4 - 4.8 GHz and 6 - 8.5 GHz location tracking applications for emergency services (LAES), location tracking applications type 2 (LT2) and location tracking and sensor applications for automotive and transportation environments (LTA)

3,4-4,8 GHz és 6-8,5 GHz sávú egyedi UWB alkalmazások: készenléti szolgálatoknál használt helyzetkövető alkalmazások (LAES), 2. típusú helyzetkövető rendszerek (LT2) és gépjárműveknél és szállítási környezetben használt helyzetkövető és érzékelő alkalmazások (LTA)

 

3.6. CEPT-jelentések

 AB
1

CEPT 54. Jelentés

Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “To develop harmonised technical conditions in the 1452-1492 MHz frequency band for wireless broadband electronic communications services in the EU”

A CEPT jelentése az Európai Bizottságnak az „A vezetéknélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak az EU-n belül az 1452–1492 MHz frekvenciasávban való nyújtására vonatkozó harmonizált műszaki feltételek kidolgozása” című megbízatásra válaszul

 

4. NATO-dokumentumok

 AB
1

NJFA

NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement (NJFA)

Extract for Public Disclosure

2014

NATO Közös Polgári/Katonai Frekvenciaegyezmény (NJFA)

Kivonat a nyilvános közzétételre

2014

 

5. Nemzetközi koordinációs dokumentumok

 AB
1

Budapest (1976)

Special Agreement concluded between Federal Radiocommunication Direction of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and General Post Office of the Hungarian People’s Republic concerning the use of the frequencies in the band 29.7 - 470 MHz for the fixed and land mobile services in border area,

Budapest, 1976

Különmegállapodás a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Rádióigazgatása és a Magyar Népköztársaság Posta Vezérigazgatóság között a 29,7-470 MHz közötti sávokban a frekvenciák állandóhelyű és földi mozgószolgálatokra történő használatát illetően a határövezetben,

Budapest, 1976

2

Ungvár (1982)

COГЛAШEHИE мeждy Mинистepcвoм пyтeй cooбщeния и cвязи Beнгepcкoй Hapoднoй Pecпyблики и Mинистepcвoм cвязи Coюзa Coвeтcкиx Coциaлиcтичecкиx Pecпyблик o кoopдинaции иcпoльзoвaния чacтoт в диaпaзoнax мeтpoвыx и дeцимeтpoвыx вoлн cтaнциями cyxoпyтнoй пoдвижнoй cлyжбы в пoгpaничыx paйoнax,

Yжгopoд, 1982

Megállapodás a Magyar Népköztársaság Közlekedési- és Postaügyi Minisztériuma és a Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaságok Postaügyi Minisztériuma közötti, a földi mozgószolgálat állomásai által a határmenti körzetekben használt méteres és deciméteres hullámsávú frekvenciák felhasználásának koordinálásáról,

Ungvár, 1982

3

Zágráb (1994)

Protocol of the Meeting between the Delegation of the Hungarian Administration and of the Croatian Administration,

Zagreb, 05-09 September 1994

A magyar és a horvát igazgatás küldöttségeinek részvételével megrendezett értekezlet záróokirata,

Zágráb, 1994. szeptember 5–9.

4

Bécs (1994)

Protocol of the meeting between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia, concerning the future use of frequencies in parts of the frequency band 410 MHz-1880 MHz,

held in Vienna, September 26th-30th, 1994

Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies (ranges) in the bands 410-420/420-430 MHz, 450,0-451,3/460,0-461,3 MHz,

Vienna, September 30th, 1994

Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies blocks in the band 890-914/935-959 MHz,

Vienna, September 30th, 1994

Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies and the coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz,

Vienna, September 30th, 1994

Frekvenciáknak a 410-1880 MHz frekvenciasáv egyes részeiben történő jövőbeni használatáról szóló – Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai részvételével megrendezett – értekezlet záróokirata,

Bécs, 1994. szeptember 26–30.

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a preferált frekvenciák (frekvenciasávok) felosztásáról a 410-420/420-430 MHz és a 450,0-451,3/460,0-461,3 MHz sávokban,

Bécs, 1994. szeptember 30.

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a preferált frekvenciablokkok felosztásáról a 890-914/935-959 MHz frekvenciasávban,

Bécs, 1994. szeptember 30.

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a preferált frekvenciák felosztásáról, illetve a DCS 1800 szabványokat használó rendszerek koordinációjáról az 1710-1785 MHz és az 1805-1880 MHz frekvenciasávokban,

Bécs, 1994. szeptember 30.

5

Kijev (1999)

Protocol of the Bilateral Meeting of UKR/HNG on Communications and Broadcasting,

Kyiv, 21 - 25 June 1999

Távközléssel, illetve műsorszórással foglalkozó kétoldalú – UKR-HNG – értekezlet záróokirata,

Kijev, 1999. június 21–25.

6

Budapest (1999)

Protocol of the ROU-SVK-UKR-HNG multilateral expert meeting on frequency coordination,

Budapest, 18 – 22 October 1999

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – ROU-SVK-UKR-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,

Budapest, 1999. október 18–22.

7

TETRA Megállapodás (2000)

Agreement between the Telecommunication Administrations of Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Slovakia, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380 - 385 MHz and 390 - 395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,

agreed by correspondence (26 October 2000)

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia, Szlovénia és Svájc távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380-385 MHz és a 390-395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,

levelezés útján elfogadva (2000. október 26.)

Szlovénia elfogadta (2002. március 25.)

8

Szeged (2000)

Protocol of the ROU-YUG-HNG multilateral expert meeting on frequency coordination,

Szeged, 13 – 16 November 2000

Frekvenciakoordinációról szóló többoldalú – ROU-YUG-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,

Szeged, 2000. november 13–16.

9

Bécs (2000)

Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on the frequency coordination for systems for the fixed wireless access (FWA) in the bands 24.549 - 25.053 GHz and 25.557 - 26.061 GHz,

Vienna, 28 November 2000

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia igazgatásai között létrejött megállapodás a 24,549-25,053 GHz és a 25,557-26,061 GHz sávokban működő állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszerek frekvenciakoordinációjáról,

Bécs, 2000. november 28.

10

TETRA Megállapodás (2001)-1

Agreement between the telecommunication Administrations of Slovakia and Hungary concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380 - 385 MHz and 390 - 395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,

agreed by correspondence (21 September 2001)

Szlovákia és Magyarország távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380-385 MHz és a 390-395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,

levelezés útján elfogadva (2001. szeptember 21.)

11

TETRA Megállapodás (2001)-2

Agreement between the Telecommunication Administrations of Croatia, Hungary and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies in the bands 380 - 385 MHz and 390 - 395 MHz for digital land mobile systems for the emergency services,

agreed by correspondence (10 December 2001)

Horvátország, Magyarország és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a 380-385 MHz és a 390-395 MHz közötti sávokban a földi digitális mozgórendszerek által használt preferált frekvenciáknak a felosztásáról készenléti szolgálatok számára,

levelezés útján elfogadva (2001. december 10.)

12

Pozsony (2001)

Minutes of the meeting of representatives of the Administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary and the Slovak Republic concerning the conclusion of Agreements for frequency coordination for E-GSM, UMTS/IMT-2000, FWA and P-P systems in the 28 GHz band and an Agreement concerning approval of operators’ arrangements,

Bratislava, 11-12 December 2001

Az E-GSM, az UMTS/IMT-2000, az FWA és a P-P rendszereknek a 28 GHz-es sávban történő frekvenciakoordinációjáról szóló megállapodások, illetve az üzemeltetők által kötött megállapodások jóváhagyását tartalmazó egyezmény létrejöttével foglalkozó – Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és a Szlovák Köztársaság igazgatásai részvételével megrendezett – értekezlet zárójegyzőkönyve,

Pozsony, 2001. december 11–12.

13

Bécs (2002)

Minutes of the meeting of representatives of the Administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia concerning the conclusion of “Special Agreements” in the framework of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)”,

Vienna, 4 – 5 February 2002

Agreement between the administrations of Austria, Hungary and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 880 - 890/925 - 935 MHz (E-GSM),

Vienna, 5th February 2002

Agreement between the administrations of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia on border co-ordination of UMTS/IMT-2000 systems in the frequency bands 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz and 2110 - 2170 MHz,

Vienna, 5th February 2002

A „Bécsi Megállapodás (Berlin, 2001)” keretében megkötött „Különmegállapodások” létrejöttével foglalkozó – Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia igazgatásai képviselőinek részvételével megrendezett – értekezlet zárójegyzőkönyve,

Bécs, 2002. február 4–5.

Ausztria, Magyarország és Szlovénia igazgatásai között létrejött megállapodás a 880-890/925-935 MHz (E-GSM) frekvenciasávban történő frekvenciakoordinációról,

Bécs, 2002. február 5.

Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia igazgatásai között létrejött megállapodás az UMTS/IMT-2000 rendszereknek az 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz és a 2110-2170 MHz frekvenciasávokban történő határövezeti koordinációjáról,

Bécs, 2002. február 5.

14

Pozsony (2002)

Minutes of the meeting of representatives of the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovenia, the Slovak Republic and Ukraine concerning the conclusion of Agreements for frequency coordination for FWA systems in the 3,5 GHz and 26 GHz, FWA and P-P systems in the 28 GHz band, UMTS/IMT-2000, Agreements on data exchange in GSM bands and an Agreement concerning approval of operators' arrangements,

Bratislava, 3-5 September 2002

Agreement between the administrations of Hungary, Poland, the Slovak Republic and Ukraine on border co-ordination of UMTS/IMT-2000 systems in the frequency bands 1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz and 2110 - 2170 MHz

Bratislava, 5th September 2002

Agreement Between the administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 - 3500 MHz and 3510 - 3600 MHz

Bratislava, 5th September 2002

Agreement between the administrations of the Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, the Slovak Republic and Ukraine on the frequency coordination for systems for the fixed wireless access (FWA) in the bands 24.549 - 25.053 GHz and 25.557 - 26.061 GHz

Bratislava, 5th September 2002

Agreement Between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Hungary, Poland, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on the frequency co-ordination in the bands 28052.5 - 28444.5 MHz and 29060.5 - 29452.5 MHz

Bratislava, 5th September 2002

Az UMTS/IMT 2000-nek, a 3,5 GHz-es és a 26 GHz-es frekvenciatartományban működő FWA rendszereknek, a 28 GHz-es sávban működő FWA és P-P rendszereknek a frekvenciakoordinációjáról, valamint a GSM sávú adatcseréről szóló megállapodások, illetve az üzemeltetők által kötött egyezmények jóváhagyását tartalmazó megállapodás létrejöttével foglalkozó – Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna igazgatásai képviselőinek részvételével megrendezett – értekezlet zárójegyzőkönyve,

Pozsony, 2002. szeptember 3–5.

Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az UMTS/IMT-2000 rendszereknek az 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz és a 2110-2170 MHz frekvenciasávokban történő határövezeti koordinációjáról,

Pozsony, 2002. szeptember 5.

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszereknek a 3410-3500 MHz és a 3510-3600 MHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról,

Pozsony, 2002. szeptember 5.

A Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszereknek a 24,549-25,053 GHz és a 25,557-26,061 GHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról,

Pozsony, 2002. szeptember 5.

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás a 28 052,5-28 444,5 MHz és a 29 060,5-29 452,5 MHz sávokban történő frekvenciakoordinációról,

Pozsony, 2002. szeptember 5.

15

Bécs (2003)

Minutes of the meeting of representatives of the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Slovakia and Slovenia concerning the conclusion of a “Special Agreement for coordination of R-GSM” in the framework of the “Vienna Agreement (Berlin 2001)” and a simplified notification procedure for stations in the fixed service,

Vienna, 25 – 26 February 2003

Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on the frequency coordination in the frequency bands 876 - 880/921 - 925 MHz (R-GSM)

Vienna, 26 February 2003

A „Bécsi Megállapodás (Berlin, 2001)” keretében megkötött „az R-GSM koordinációjáról szóló Különleges Megállapodás” létrejöttével, valamint az állandóhelyű szolgálat állomásainak egyszerűsített bejelentési eljárásával foglalkozó – Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia igazgatásai képviselőinek részvételével megrendezett – értekezlet zárójegyzőkönyve,

Bécs, 2003. február 25–26.

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia igazgatásai között létrejött megállapodás a 876-880/921-925 MHz (R-GSM) frekvenciasávokban történő frekvenciakoordinációról

Bécs, 2003. február 26.

16

Pécs (2003)

Protocol of the HRV-YUG-HNG multilateral expert meeting on frequency coordination

Pécs, 19 – 21 March 2003

Agreement between the Administrations of Croatia, Serbia and Montenegro and Hungary concerning allotment of preferential frequencies and co-ordination of digital land mobile systems for the emergency services in the frequency bands 380 - 385/390 - 395 MHz

Pécs, 21st March 2003

Agreement between the Administrations of Croatia, Serbia and Montenegro and Hungary concerning allotment of preferential frequencies and co-ordination of GSM 900 systems in the frequency bands 890 - 915/935 - 960 MHz

Pécs, 21st March 2003

Frekvenciakoordinációval foglalkozó többoldalú – HRV-YUG-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,

Pécs, 2003. március 19–21.

Horvátország, Szerbia és Montenegró és Magyarország igazgatásai között létrejött megállapodás a készenléti szolgálatok céljára a digitális földi mozgórendszerek által használt 380-385/390-395 MHz frekvenciasáv preferált felosztásáról és koordinációjáról

Pécs, 2003. március 21.

Horvátország, Szerbia és Montenegró és Magyarország igazgatásai között létrejött megállapodás a preferált frekvenciák felosztásáról, valamint a GSM 900 rendszereknek a 890-915/935-960 MHz frekvenciasávban történő koordinációjáról,

Pécs, 2003. március 21.

17

Bécs (1994) módosítása (2004)

Amendment to „The Agreement between the telecommunications administrations of Austria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic and Slovenia concerning the allotment of preferential frequencies and the coordination of systems using DCS 1800 standards in the frequency bands 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz Vienna, September 30th 1994”

agreed by correspondence (3 August 2004)

Módosítás az „Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia távközlési igazgatásai között létrejött megállapodás a preferált frekvenciák felosztásáról, illetve a DCS 1800 szabványokat használó rendszerek koordinációjáról az 1710-1785 MHz és az 1805-1880 MHz frekvenciasávokban, Bécs, 1994. szeptember 30.” című megállapodáshoz

levelezés útján elfogadva (2004. augusztus 3.)

18

Budapest (2004)

Protocol of the ROU-HNG expert meeting on frequency coordination

Budapest, 31st August – 3rd September 2004

Agreement between the Administrations of Romania and Hungary concerning allotment of preferential frequencies and co-ordination of digital land mobile systems for the emergency services in the frequency bands 380-385/390-395 MHz

Budapest, 3 September 2004

Agreement between the Administrations of Romania and Hungary on border co-ordination of UMTS/IMT-2000 systems in the frequency bands 1900 - 1980 MHz and 2110 - 2170 MHz

Budapest, 3rd September 2004

Frekvenciakoordinációval foglalkozó ROU-HNG szakértői értekezlet záróokirata,

Budapest, 2004. augusztus 31–szeptember 3.

Románia és Magyarország igazgatásai között létrejött megállapodás a készenléti szolgálatok céljára a digitális földi mozgórendszerek által használt 380-385/390-395 MHz frekvenciasáv preferált felosztásáról és koordinációjáról

Budapest, 2004. szeptember 3.

Románia és Magyarország igazgatásai között létrejött megállapodás az UMTS/IMT-2000 rendszereknek az 1900-1980 MHz és a 2110-2170 MHz frekvenciasávokban történő határövezeti koordinációjáról,

Budapest, 2004. szeptember 3.

19

Bécs (2004)

Agreement between the Administrations of Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, [Italy], Liechtenstein, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland concerning the allotment of preferential frequency blocks in the bands 450.000 - 457.400 MHz and 458.400 - 460.000 MHz as well as 460.000 - 467.400 MHz and 468.400 - 470.000 MHz

Vienna, 3 December 2004

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, [Olaszország], Liechtenstein, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Svájc igazgatásai között létrejött megállapodás a 450,000-457,400 MHz és a 458,400-460,000 MHz, valamint a 460,000-467,400 MHz és a 468,400-470,000 MHz sávú preferált frekvenciablokkok felosztásáról,

Bécs, 2004. december 3.

20

Budapest (2005)

Protocol of the HRV-ROU-SVN-UKR-HNG multilateral expert meeting on frequency coordination

Budapest, 19 – 21 October, 2005

Agreement between the administrations of Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 - 3500 MHz and 3510 - 3600 MHz

Budapest, 21 October 2005

Agreement between the Administrations of Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for fixed wireless systems in the bands 24.549 - 25.053 GHz and 25.557 - 26.061 GHz

Budapest, 21 October 2005

Agreement between the Administrations of Croatia, Hungary, Romania, Slovenia and Ukraine on the frequency coordination for fixed wireless systems in the bands 27940.5 - 28444.5 MHz and 28948.5 - 29452.5 MHz

Budapest, 21 October 2005

Frekvenciakoordinációval foglalkozó többoldalú – HRV-ROU-SVN-UKR-HNG – szakértői értekezlet záróokirata,

Budapest, 2005. október 19–21.

Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovénia és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszereknek a 3410-3500 MHz és a 3510-3600 MHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról,

Budapest, 2005. október 21.

Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovénia és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli rendszereknek a 24,549-25,053 GHz és a 25,557-26,061 GHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról,

Budapest, 2005. október 21.

Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovénia és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli rendszereknek a 27 940,5-28 444,5 MHz és a 28 948,5-29 452,5 MHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról,

Budapest, 2005. október 21.

21

Pozsony (2002) módosítása (2006)

Amendment to the „Agreement between the administrations of the Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, the Slovak Republic and Ukraine on the frequency coordination for systems for the fixed wireless access (FWA) in the bands 24.549-25.053 GHz and 25.557-26.061 GHz Bratislava, 5th September 2002”

agreed by correspondence (20 October 2006)

Módosítás az „A Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna igazgatásai között létrejött megállapodás az állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszereknek a 24,549-25,053 GHz és a 25,557-26,061 GHz sávokban történő frekvenciakoordinációjáról, Pozsony, 2002. szeptember 5.” című megállapodáshoz

levelezés útján elfogadva (2006. október 20.)

22

Budapest (2006)

Protocol of the HRV-ROU-SRB-HNG expert meeting on frequency coordination

Budapest, 25 – 27 October 2006

Agreement between the administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 - 3500 MHz and 3510 - 3600 MHz

Budapest, 27 October 2006

Agreement between the Administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 24.549 - 25.053 GHz and 25.557 - 26.061 GHz

Budapest, 27 October 2006

Agreement between the Administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 27940.5 - 28444.5 MHz and 28948.5 - 29452.5 MHz

Budapest, 27 October 2006

Frekvenciakoordinációval foglalkozó HRV-ROU-SRB-HNG szakértői értekezlet záróokirata,

Budapest, 2006. október 25–27.

Horvátország, Magyarország, Románia és Szerbia igazgatásai között létrejött megállapodás a 3410-3500 MHz és a 3510-3600 MHz sávokban működő állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszerek frekvenciakoordinációjáról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,

Budapest, 2006. október 27.

Horvátország, Magyarország, Románia és Szerbia igazgatásai között létrejött megállapodás a 24,549-25,053 GHz és a 25,557-26,061 GHz sávokban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciakoordinációjáról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,

Budapest, 2006. október 27.

Horvátország, Magyarország, Románia és Szerbia igazgatásai között létrejött megállapodás a 27 940,5-28 444,5 MHz és a 28 948,5-29 452,5 MHz sávokban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciakoordinációjáról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,

Budapest, 2006. október 27.

23

GSM-R Megállapodás (2007)

TECHNICAL AGREEMENT between the Administrations of AUSTRIA CROATIA, HUNGARY and SLOVENIA on the frequency coordination in the frequency bands 876 - 880/921 - 925 MHz (GSM-R)

agreed by correspondence (24 July 2007)

Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia igazgatásai között létrejött műszaki megállapodás a 876-880/921-925 MHz (GSM-R) frekvenciasáv frekvenciakoordinációjáról,

levelezés útján elfogadva (2007. július 24.)

24

E-GSM Megállapodás (2007)

TECHNICAL AGREEMENT between the Administrations of AUSTRIA CROATIA, HUNGARY and SLOVENIA on the frequency coordination in the frequency bands 880 - 890/925 - 935 MHz (E-GSM)

agreed by correspondence (24 July 2007)

Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia igazgatásai között létrejött műszaki megállapodás a 880-890/925-935 MHz (E-GSM) frekvenciasáv frekvenciakoordinációjáról,

levelezés útján elfogadva (2007. július 24.)

25

28 GHz-es Megállapodás (2008)

TECHNICAL AGREEMENT between the Administrations of AUSTRIA, CROATIA, CZECH REPUBLIC, HUNGARY, ITALY, POLAND, SLOVAK REPUBLIC and SLOVENIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 27940.5 - 28444.5 MHz and 28948.5 - 29452.5 MHz

agreed by correspondence (21 July 2008)

Ausztria, Horvátország, a Cseh Köztársaság, Magyarország, Olaszország, Lengyelország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia igazgatásai között létrejött műszaki megállapodás a 27 940,5-28 444,5 MHz és a 28 948,5-29 452,5 MHz sávokban működő állandóhelyű vezetéknélküli rendszerek frekvenciakoordinációjáról és preferáltfrekvencia-elosztásáról,

levelezés útján elfogadva (2008. július 21.)

26

Kijev (2009)

Minutes of technical experts meeting on frequency coordination for fixed and land mobile services of Hungary, the Slovak Republic and Ukraine

Kyiv, 09 – 12 June, 2009

TECHNICAL AND PROCEDURAL ARRANGEMENT concerning frequency co-ordination in the band 450.000 - 460.000/460.000 - 470.000 MHz between the Frequency Management Authorities of Hungary, the Slovak Republic and Ukraine

Kyiv, 11 June 2009

TECHNICAL PROCEDURE between the Frequency Management Authorities of HUNGARY, the SLOVAK REPUBLIC and UKRAINE on the frequency coordination in the frequency bands 880 - 890/925 - 935 MHz (E-GSM)

Kyiv, 11 June 2009

Az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna közötti frekvenciakoordinációjával foglalkozó műszaki szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve,

Kijev, 2009. június 9–12.

Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna frekvenciagazdálkodó hatóságai között létrejött műszaki és eljárási megegyezés a 450,000-460,000/460,000-470,000 MHz sáv frekvenciakoordinációjáról,

Kijev, 2009. június 11.

Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna frekvenciagazdálkodó hatóságai közötti műszaki eljárás a 880-890/925-935 MHz (E-GSM) frekvenciasáv frekvenciakoordinációjára,

Kijev, 2009. június 11.

27

Budapest (2010)

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, the Slovak Republic, Slovenia and Ukraine on border coordination of IMT/UMTS systems in GSM bands 880 - 915/925 - 960 MHz and 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

Budapest, 28th October 2010

Műszaki megegyezés, amely létrejött Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Ukrajna nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között a 880-915/925-960 MHz és 1710-1785/1805-1880 MHz GSM sávú IMT/UMTS rendszerek határ menti koordinálására,

Budapest, 2010. október 28.

28

E-GSM Megállapodás (2010)

TECHNICAL PROCEDURE between the Frequency Management Authorities of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA, SERBIA and UKRAINE on the frequency coordination in the frequency bands 880 - 890/925 - 935 MHz (E-GSM)

agreed by correspondence (21 January 2011)

Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia és Ukrajna frekvenciagazdálkodó hatóságai közötti műszaki eljárás a 880-890/925-935 MHz (E-GSM) frekvenciasáv frekvenciakoordinációjára,

levelezés útján elfogadva (2011. január 21.)

29

Kijev (2011)

Minutes of the meeting of technical experts of telecommunications administrations of Hungary and Ukraine on frequency coordination for terrestrial services

Kyiv, 7 – 8 July 2011

Basic Principles for coordination between the authorities of Hungary and Ukraine concerning coordination of mobile communications networks and terrestrial systems of aeronautical radionavigation service and fixed service in the frequency band 790 - 862 MHz

Kyiv, 8 July 2011

Földfelszíni szolgálatok Magyarország és Ukrajna távközlési igazgatásai közötti frekvenciakoordinációjával foglalkozó műszaki szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve,

Kijev, 2011. július 7–8.

Magyarország és Ukrajna hatóságai közötti koordináció alapelvei a mobilhírközlő hálózatok, valamint a légi rádiónavigáció szolgálat és az állandóhelyű szolgálat földfelszíni rendszerei 790-862 MHz frekvenciasávban történő koordinációjára vonatkozóan

Kijev, 2011. július 8.

30

Bécs (2011)

Minutes of the Expert Meeting: 800 MHz and 2600 MHz

(SVK, HNG, SVN, HRV and AUT)

Vienna, 10th–12th October 2011

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, [the Czeh Republic,] Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 790 - 862 MHz

Vienna, 12th October 2011

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, [the Czeh Republic,] Hungary, the Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 2500 - 2690 MHz

Vienna, 12th October 2011

800 MHz és 2600 MHz frekvenciasávval foglalkozó (SVK, HNG, SVN, HRV és AUT) szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve,

Bécs, 2011. október 10–12.

Ausztria, Horvátország, [a Cseh Köztársaság,] Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között létrejött Műszaki Megegyezés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határmenti koordinációjáról a 790-862 MHz frekvenciasávban

Bécs, 2011. október 12.

Ausztria, Horvátország, [a Cseh Köztársaság,] Magyarország, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között létrejött Műszaki Megegyezés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határmenti koordinációjáról a 2500-2690 MHz frekvenciasávban

Bécs, 2011. október 12.

31

800 MHz-es Megállapodás (2013)

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Hungary and Romania on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 790 - 862 MHz

agreed by correspondence (3 July 2013)

Magyarország és Románia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között létrejött Műszaki Megegyezés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határmenti koordinációjáról a 790-862 MHz frekvenciasávban

levelezés útján elfogadva (2013. július 3.)

32

2,6 GHz-es Megállapodás (2013)

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Hungary and Romania on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 2500 - 2690 MHz

agreed by correspondence (3 July 2013)

Magyarország és Románia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között létrejött Műszaki Megegyezés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határmenti koordinációjáról a 2500-2690 MHz frekvenciasávban

levelezés útján elfogadva (2013. július 3.)

33

Budapest (2014)

Minutes of the AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN frequency coordination expert meeting

Budapest, 27–28 May 2014

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, the Slovak Republic and Slovenia on border coordination of broadband systems (UMTS, LTE and WiMAX) in the 900 MHz band

880-915/925-960 MHz

Budapest, 28th May 2014

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, the Slovak Republic and Slovenia on border coordination of broadband systems (UMTS, LTE and WiMAX) in the 1800 MHz band

1710-1785/1805-1880 MHz

Budapest, 28th May 2014

AUT-HNG-HRV-ROU-SRB-SVK-SVN frekvenciakoordinációs szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve,

Budapest, 2014. május 27-28.

Műszaki megegyezés, amely létrejött Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között a 900 MHz sávú szélessávú rendszerek (UMTS, LTE, és WiMAX) határ menti koordinálására

880-915/925-960 MHz

Budapest, 2014. május 28.

Műszaki megegyezés, amely létrejött Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között az 1800 MHz sávú szélessávú rendszerek (UMTS, LTE, és WiMAX) határ menti koordinálására

1710-1785/1805-1880 MHz

Budapest, 2014. május 28.

34

HCM Megállapodás (2014)

Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land mobile service. (HCM Agreement)

Budapest, 6 November 2014

Megállapodás, amely létrejött Ausztria, Belgium, a Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Magyarország, Hollandia, Horvátország, Olaszország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Románia, a Szlovák Köztársaság, Szlovénia és Svájc igazgatásai között az állandóhelyű szolgálat és a földi mozgószolgálat 29,7 MHz és 43,5 GHz közötti frekvenciáinak koordinálására. (HCM Megállapodás)

Budapest, 2014. november 6.

34/A

Budapest (2015)

Minutes of the UKR – HNG radiocommunications expert meeting on the use of frequency band 694-790 MHz for terrestrial systems

Budapest, 5 – 6 October 2015

TECHNICAL ARRANGEMENT concerning the use of the frequency band 694-790 MHz for terrestrial systems in the border areas of Hungary and Ukraine

October 2015

A 694–790 MHz frekvenciasáv földfelszíni rendszerekre való használatával foglalkozó UKR-HNG rádiótávközlési szakértői értekezlet zárójegyzőkönyve

Budapest, 2015. október 5–6.

Műszaki Megegyezés a 694–790 MHz frekvenciasáv földfelszíni rendszerekre való használatáról Magyarország és Ukrajna határa menti területeken

2015. október

35

Genf (2015)

Technical Arrangement between the national frequency management authorities of Austria, Croatia, Hungary, Serbia, The Slovak Republic and Slovenia on border coordination for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the frequency band 3400-3800 MHz

Geneva, 24 November 2015

Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia, a Szlovák Köztársaság és Szlovénia nemzeti frekvenciagazdálkodási hatóságai között létrejött Műszaki Megegyezés az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek határmenti koordinációjáról a 3400-3800 MHz frekvenciasávban

Genf, 2015. november 24.

 

6. Egyéb nemzetközi dokumentumok

6.1. Légügyi dokumentumok

 AB
1

ICAO Egyezmény

Convention on International Civil Aviation

Chicago, 7. December 1944

Egyezmény a nemzetközi polgári repülésről,

Chicagó, 1944. december 7.

2

ICAO Annex 10
(14 November 2013)

International Standards and Recommended Practices

Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation

Aeronautical Telecommunications

– Volume I: Radio Navigation Aids

– Volume II: Communication Procedures including those with PANS status

– Volume III: Communication Systems

(Part I – Digital Data Communication Systems;

Part II – Voice Communication Systems)

– Volume IV: Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems

– Volume V: Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization

Nemzetközi Szabványok és Ajánlott Gyakorlatok

A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 10. Függeléke

Légiforgalmi Távközlés

– I. kötet: Rádiónavigációs segédeszközök

– II. kötet: Összeköttetési eljárások

– III. kötet: Hírközlési rendszerek

(I. rész – Digitális adat-összeköttetési rendszerek;

II. rész – Beszéd-üzemű összeköttetési rendszerek)

– IV. kötet: Légtérellenőrző radar és összeütközés elkerülő rendszerek

– V. kötet: A légiforgalmi rádiófrekvencia spektrum felhasználása

3

ICAO COM Táblázatok

ICAO European Air Navigation Plan

Table COM-2,

Table COM-3,

Table COM-4.

ICAO Európai Léginavigációs Terv

COM-2 táblázat,

COM-3 táblázat,

COM-4 táblázat.

 

6.2. Hajózási dokumentumok

 AB
1

Dunai Egyezmény

Convention regarding the regime of navigation on the Danube

Belgrade, 18. August 1948

Egyezmény a dunai hajózás rendjének tárgyában

Belgrád, 1948. augusztus 18.

2

SOLAS Egyezmény

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

London, 1 November 1974

„Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény

London, 1974. november 1.

3

Tengerjogi Egyezmény

United Nations Convention on the Law of the Sea

Montego Bay, 1982

Az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye

Montego Bay, 1982

4

CD/SES 60/10

Recommandations relatives aux principaux parametres techniques et operationnels des installations de radar utilisees dans la navigation sur le Danube

Budapest, 2003

A dunai hajózásban alkalmazott radarberendezések alapvető műszaki és üzemviteli jellemzőire vonatkozó ajánlások

Budapest, 2003

5

RAINWAT
(14 October 2014)

Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways (RAINWAT)

Bucuresti, 18 April 2012

Körzeti megállapodás a belvízi hajózás rádiótávközlő-szolgálatáról (RAINWAT)

Bukarest, 2012. április 18.

 

6.3. Vasúti dokumentumok

 AB
1

UIC 751-3
(July 2005)

Technical regulations for international analogue ground-train radio systems

Műszaki szabályok a nemzetközi analóg vasúti rádiórendszerek részére

 

7. Szabványok

7.1. Harmonizált szabványok

 AB
1

MSZ EN 300 065-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Közvetlenül nyomtató, keskeny sávú távíróberendezés meteorológiai vagy navigációs információk vételére (NAVTEX). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

2

MSZ EN 300 086-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Elsősorban analóg beszéd céljára szánt, belső vagy külső RF-csatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

3

MSZ EN 300 113-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Adat- és/vagy beszédátviteli célú, állandó vagy nem állandó burkológörbéjű modulációt használó, antennacsatlakozóval ellátott rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

4

MSZ EN 300 135-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. CB-rádióberendezések. A polgári (CB-) sávban működő szögmodulált rádióberendezések (PR 27 rádióberendezések). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

5

MSZ EN 300 152-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vész esetén helyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

6

MSZ EN 300 152-3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en, vagy 121,5 MHz-en és 243 MHz-en működő, csak tájolásra használt, tengeri, vészhelyzetjelző rádióirányadók (EPIRB). 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

7

MSZ EN 300 219-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. A vevőben meghatározott választ keltő jeladó rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

8

MSZ EN 300 220-2

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 2. rész: Az általános alkalmazású rádióberendezésekre vonatkozó, a 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

8/A

MSZ EN 300 220-3-1

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-1. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Kijelölt frekvenciákon (869,200 MHz-től 869,250 MHz-ig) működő, kis kitöltési tényezőjű, nagy megbízhatóságú berendezések, szociális segélykérő berendezések

8/B

MSZ EN 300 220-3-2

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 3-2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 868,60 MHz-től 868,70 MHz-ig, 869,25 MHz-től 869,40MHz-ig, 869,65 MHz-től 869,70 MHz-ig terjedő kijelölt LDC/HR frekvenciasávokban működő vezeték nélküli riasztók

8/C

MSZ EN 300 220-4

A 25 MHz-től 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő kis hatótávolságú eszközök (SRD). 4. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. A 169,400 MHz-től 169,475 MHz-ig terjedő kijelölt sávban működő mérőeszközök

9

MSZ EN 300 224-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Helyszíni személyhívó szolgálat. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

10

MSZ EN 300 296-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennákat használó, elsődlegesen analóg beszéd céljára szánt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány

11

MSZ EN 300 328

Széles sávú átviteli rendszerek. A 2,4 GHz-es ISM-sávban működő, széles sávú modulációt alkalmazó adatátviteli berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

12

MSZ EN 300 330

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 25 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány rádióberendezései és a 9 kHz-től 30 MHz-ig terjedő frekvenciatartomány induktív hurkos rendszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

13

MSZ EN 300 341-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat (RP 02). Beépített antennát használó, a vevőben meghatározott választ kiváltó jeleket továbbító rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó harmonizált európai szabvány

14

MSZ EN 300 373-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM) A KH- és RH-sávokban használt tengeri mozgószolgálati adók és vevők 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

15

MSZ EN 300 390-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Beépített antennát használó, adat (és beszéd) átvitelére való rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

15/A

MSZ EN 300 422-1

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 1. rész: A-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

16

MSZ EN 300 422-2

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 2. rész: B-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

16/A

MSZ EN 300 422-3

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 3. rész: C-osztályú vevők. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

16/B

MSZ EN 300 422-4

Vezeték nélküli mikrofonok. Hangfrekvenciás PMSE 3 GHz-ig. 4. rész: 3 GHz alatt működő hallássegítő készülékek, beleértve a személyi hangerősítőket és az induktív rendszereket. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

17

MSZ EN 300 433

A polgári (CB-) sávban működő rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

18

MSZ EN 300 440

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az 1 GHz-től 40 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

19

MSZ EN 300 454-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Széles sávú hangkapcsolatok. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

20

MSZ EN 300 609-4

A mobil kommunikáció globális rendszere (GSM). 4. rész: A GSM-átjátszókra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány

21

MSZ EN 300 674-2-1

Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. alrész: Útmenti egységek (RSU)

22

MSZ EN 300 674-2-2

Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). Az 5795 MHz-től 5815 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, speciális célú, kis hatótávolságú adatátvitel (DSRC) átviteli berendezései (500 kbit/s / 250 kbit/s). 2. rész: A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. alrész: Fedélzeti egységek (OBU)

23

MSZ EN 300 676-2

A légiforgalmi, VHF-sávú mobil szolgálat földi telepítésű, kézi, mobil és állandó helyű, amplitúdómodulált rádióadói, -vevői és adó-vevői. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

24

MSZ EN 300 698-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői, 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

25

MSZ EN 300 698-3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke 3. (e) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

26

MSZ EN 300 718-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

27

MSZ EN 300 718-3

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Lavina-irányadók. Adó-vevő rendszerek. 3. rész: Az R&TTE-irányelv 3.3. (e) cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

28

MSZ EN 300 761-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Rövid hatótávolságú eszközök (SRD). A 2,45 GHz-es sávban működő vasúti, automatikus járműazonosító (AVI). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

29

MSZ EN 301 025-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Általános kommunikációs célú URH-rádiótelefon-berendezések és az ezekhez tartozó, D-osztályú, digitális, szelektív hívóberendezések (DSC). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

30

MSZ EN 301 091-1

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Földön mozgó járművön elhelyezett radar

30/A

MSZ EN 301 091-2

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Helyhez kötött infrastruktúra-radarberendezések

31

MSZ EN 301 091-3

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: Vasút/közút kereszteződések akadályérzékelő rendszerének alkalmazásai

32

MSZ EN 301 178-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, hordozható rádiótelefon-berendezései (kizárólag nem GMDSS-alkalmazásokhoz). 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

33

MSZ EN 301 357-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 25 MHz-től 2000 MHz-ig terjedő sávban működő, zsinór nélküli hangfrekvenciás eszközök. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

34

MSZ EN 301 406

Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

35

MSZ EN 301 426

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, nem vészjelző és nem biztonsági célú, az 1,5/1,6 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, szárazföldi, műholdas, mobil földi állomások (LMES) és tengerészeti, műholdas, mobil földi állomások (MMES) harmonizált európai szabványa

36

MSZ EN 301 427

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, kis adatsebességű, műholdas, mobil földi állomásokhoz (LMES), kivéve a légiforgalmi műholdas, mobil földi állomásokat

37

MSZ EN 301 428

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Nagyon kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, a 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, csak adás, adás/vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

38

MSZ EN 301 430

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány a műholdas hírgyűjtés 11-12/13-14 GHz-es frekvenciasávokban működő, hordozható földi állomásai (SNG-TES) számára

39

MSZ EN 301 441

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. szakaszának lényegi követelményeit felölelő harmonizált európai szabvány az 1,6/2,4 GHz-es sávokban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében, a műholdas, személyi távközlő-hálózatokban (S-PCN) működő mobil földi állomások (MES) számára, beleértve a kézi készülékeket is

40

MSZ EN 301 443

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Nagyon kis apertúrájú végberendezések (VSAT) harmonizált európai szabványa. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének alapvető követelményeit tartalmazó, a 4 GHz-es és 6 GHz-es frekvencia-sávokban működő, csak adás, adás és vétel vagy csak vétel céljára való műholdas földi állomások

41

MSZ EN 301 444

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban működő, beszéd és/vagy adatkommunikációt megvalósító műholdas, mobil földi állomásokra (LMES-ekre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő harmonizált európai szabvány

42

MSZ EN 301 502

Világméretű mobil hírközlő rendszer (GSM). A bázisállomási berendezésekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

43

MSZ EN 301 511

A mobil távközlés globális rendszere (GSM). A GSM 900 és a GSM 1800 sáv mobil állomásaira vonatkozó, az R&TTE-irányelv (1999/5/EC) 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

44

MSZ EN 301 559

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (LP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (LP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

45

MSZ EN 301 681

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A geostacionárius műholdas mozgószolgálat mobil földi állomásaira (MES-ekre) – beleértve a hordozható földi állomásokat is – és az 1,5/1,6 GHz-es sávokban a műholdas mozgószolgálat (MSS) keretében működő műholdas személyi komunikációs hálózatokra (S-PCN) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

46

MSZ EN 301 721

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány az 1 GHz alatt működő, alacsony pályán keringő (LEO) műholdat használó, kis sebességű adatkommunikációt (LBRDC) megvalósító mobil földi állomások (MES) számára

47

MSZ EN 301 751

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti berendezések és antennák. A pont-pont közötti, helyhez kötött digitális rádiórendszereknek és antennáknak az 1999/5/EC irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabványa

48

MSZ EN 301 753

Helyhez kötött rádiórendszerek. Több pontos berendezések és antennák. Az 1999/5/EC-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált alapszabvány a többpontos, digitális, helyhez kötött rádiórendszerekhez és antennákhoz

49

MSZ EN 301 783-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földi mozgószolgálat. Kereskedelmi forgalomban kapható rádióamatőr-berendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

50

MSZ EN 301 839

A 402 MHz-től 405 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és az ezekhez tartozó perifériák (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

51

MSZ EN 301 841-3

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolat (VDL), 2-es üzemmód. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

52

MSZ EN 301 893

5 GHz-es RLAN. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

53

MSZ EN 301 908-1

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 1. rész: Bevezetés és általános követelmények

54

MSZ EN 301 908-2

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány. 2. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) felhasználói berendezések (UE)

55

MSZ EN 301 908-3

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 3. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA FDD) bázisállomások (BS)

56

MSZ EN 301 908-6

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 6. rész: CDMA TDD (UTRA FDD) felhasználói berendezés (UE)

57

MSZ EN 301 908-7

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 7. rész: CDMA TDD (UTRA TDD) bázisállomások (BS)

58

MSZ EN 301 908-11

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 11. rész: CDMA közvetlen kiterjesztésű (UTRA TDD) átjátszók

59

MSZ EN 301 908-13

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 13. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) felhasználói berendezés (UE)

60

MSZ EN 301 908-14

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 14. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA) bázisállomások (BS)

61

MSZ EN 301 908-15

IMT-cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 15. rész: Fejlett egyetemes földfelszíni rádiós hozzáférési (E-UTRA FDD) átjátszók

62

MSZ EN 301 908-21

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 21. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD felhasználói berendezés (UE)

63

MSZ EN 301 908-22

IMT cellás hálózat. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány. 22. rész: OFDMA TDD WMAN (mozgó WiMAX) FDD bázisállomás (BS)

64

MSZ EN 302 017-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Az amplitúdómodulált (AM) hagműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

65

MSZ EN 302 018-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A frekvenciamodulált (FM) hangműsorszóró szolgálat adóberendezései. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó harmonizált európai szabvány

66

MSZ EN 302 054-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (MetAids). 400,15 MHz – 406 MHz közötti frekvenciatartományban használt, legfeljebb 200 mW teljesítményű rádiószondák. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó harmonizált európai szabvány

67

MSZ EN 302 064

Az 1,3 GHz-től 50 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő, vezeték nélküli videoátviteli összeköttetések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

68

MSZ EN 302 065-1

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 1. rész: Az általános UWB-alkalmazások követelményei

69

MSZ EN 302 065-2

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 2. rész: Az UWB-helyzetkövetés követelményei

70

MSZ EN 302 065-3

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 3. rész: A földön mozgó járművek alkalmazásaihoz használt UWB-eszközök követelményei

70/A

MSZ EN 302 065-4

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 4. rész: 10,6 GHz alatt UWB-technológiát használó anyagérzékelő eszközök

70/B

MSZ EN 302 065-5

Ultraszéles sávú (UWB-) technológiát használó kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. 5. rész: UWB-technológiát használó eszközök a légijárművek fedélzetén

71

MSZ EN 302 066

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Talaj- és falvizsgáló radaralkalmazások (GPR/WPR) képalkotó rendszerei. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

72

MSZ EN 302 186

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). A 11/12/14 GHz-es frekvenciasávokban működő, műholdas, mobil, repülőgépes földi állomásokra (AES-ekre) vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

73

MSZ EN 302 194-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Szárazföldi vízi utakon használatos hajózási radar. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

74

MSZ EN 302 195

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 9 kHz-től 315 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok (ULP-AMI) és tartozékaik (ULP-AMI-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

74/A

MSZ EN 302 208

A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

75

MSZ EN 302 208-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 865 MHz-től 868 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 2 W teljesítménnyel és a 915 MHz-től 921 MHz-ig terjedő sávban legfeljebb 4 W teljesítménnyel működő rádiófrekvenciás azonosító berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

76

MSZ EN 302 217-2-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 2-2. rész: Digitális rendszerek, amelyek frekvenciakoordinált frekvenciasávokban működnek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

77

MSZ EN 302 217-3

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 3. rész: Olyan frekvencia-sávokban működő berendezések, ahol frekvenciakoordinált vagy nem frekvenciakoordinált telepítések is alkalmazhatók. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

78

MSZ EN 302 217-4-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Pont-pont típusú berendezések és antennák jellemzői és követelményei. 4-2. rész: Antennák. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

79

MSZ EN 302 245-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális világrádió (DRM) műsorszóró szolgálatának adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alá tartozó, harmonizált európai szabvány

80

MSZ EN 302 264

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 77 GHz-től 81 GHz-ig terjedő sávban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

80/A

MSZ EN 302 288

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,25 GHz-től 26,65 GHz-ig terjedő tartományban működő ultraszéles sávú radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

81

MSZ EN 302 288-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök. Közúti közlekedési és forgalmi telematika (RTTT). A 24 GHz-es tartományban működő, kis hatótávolságú radarberendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

82

MSZ EN 302 291-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). 13,56 MHz-en működő, kis távolságú, induktív adatkommunikációs berendezés. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

83

MSZ EN 302 296-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Földfelszíni digitális televízió-műsorszóró szolgálat (DVB-T) adóberendezése. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

84

MSZ EN 302 297

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Analóg televízió-műsorszóró szolgálat adóberendezése. Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelye alá tartozó, harmonizált európai szabvány

85

MSZ EN 302 326-2

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 2. rész: A digitális többpontos rádióberendezésekre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

86

MSZ EN 302 326-3

Állandó helyű rádiórendszerek. Többpontos berendezések és antennák. 3. rész: A többpontos rádióantennákra vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

87

MSZ EN 302 372

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 4,5 GHz-től 7 GHz-ig, 8,5 GHz-től 10,6 GHz-ig, 24,05 GHz-től 27 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő tartályszintmérő radarberendezés (TLPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

88

 

89

 

90

MSZ EN 302 454-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Meteorológiai segédeszközök (Met Aids). Az 1668,4 MHz-től 1690 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádiószondák. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

91

MSZ EN 302 480

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A repülőgépek fedélzetén működő GSM-rendszerre vonatkozó, az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

92

 

93

 

94

MSZ EN 302 502

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 5,8 GHz-es, állandó helyű, széles sávú adatátviteli rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

95

MSZ EN 302 510

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 30 MHz-től 37,5 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű aktív orvosi membránimplantátumok (ULP-AMI-M) és perifériáik (ULP-AMI-M-P). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

96

MSZ EN 302 536-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Rádióberendezések a 315 kHz-től 600 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

97

MSZ EN 302 537

A 401 MHz-től 402 MHz-ig és a 405 MHz-től 406 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, nagyon kis teljesítményű orvosi adatszolgáltató (MEDS-) rendszerek. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

98

MSZ EN 302 544-1

A 2500 MHz-től 2690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 1. rész: TDD-bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

99

MSZ EN 302 544-2

A 2 500 MHz-től 2 690 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő széles sávú adatátviteli rendszerek. 2. rész: TDD felhasználói berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

100

MSZ EN 302 567

Széles sávú, rádiós hozzáférési hálózatok (BRAN). 60 GHz-es, többszörös gigabites WAS-/RLAN-rendszerek. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

101

MSZ EN 302 571

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). Az 5855 MHz-től 5925 MHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

102

MSZ EN 302 574-1

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 1. rész: A széles sávú rendszerek kiegészítő földi eleme (CGC): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

103

MSZ EN 302 574-2

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 2. rész: A széles sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

104

MSZ EN 302 574-3

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1980 MHz-től 2010 MHz-ig terjedő (föld-űr) és a 2170 MHz-től 2200 MHz-ig terjedő (űr-föld) frekvenciatartományban működő MSS műholdas földi állomás harmonizált szabványa. 3. rész: A keskeny sávú rendszerek felhasználói berendezése (UE): Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

105

MSZ EN 302 608

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Eurobalise vonatbefolyásoló rendszerek rádióberendezései. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

106

MSZ EN 302 609

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). Az Euroloop vasúti rendszerek rádióberendezései. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó harmonizált szabvány

107

MSZ EN 302 623

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3 400 MHz-től 3 800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Mobil végberendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

108

MSZ EN 302 686

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS). A 63 GHz-től 64 GHz-ig terjedő frekvenciasávban működő rádiótávközlő berendezések. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

109

MSZ EN 302 729

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 6 GHz-től 8,5 GHz-ig, 24,05 GHz-től 26,5 GHz-ig, 57 GHz-től 64 GHz-ig, 75 GHz-től 85 GHz-ig terjedő frekvenciatartományokban működő szintmérő radarberendezés (LPR). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

110

MSZ EN 302 774

Széles sávú, vezeték nélküli hozzáférési rendszerek (BWA) a 3400 MHz-től 3800 MHz-ig terjedő frekvenciasávban. Bázisállomások. Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

111

MSZ EN 302 858

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 24,05 GHz-től 24,25 GHz-ig vagy a 24,05 GHz-től 24,50 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

112

MSZ EN 303 035-1

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 1. rész: Beszéd és adat (V+D)

113

MSZ EN 303 035-2

Földi, nyalábolt rádió (TETRA). Az R&TTE-irányelv 3.2. cikkelyének lényegi követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány TETRA-berendezésekhez. 2. rész: Közvetlen módú működés (DMO)

113/A

MSZ EN 303 203

Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 2483,5 MHz-től 2500 MHz-ig terjedő tartományban működő gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszerek (MBANS-ek). A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

113/B

MSZ EN 303 204

Hálózatalapú kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 870 MHz-től 876 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt, legfeljebb 500 mW teljesítményű rádióberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

113/C

MSZ EN 303 360

Kis hatótávolságú eszközök. Közlekedési és forgalmi telematika (TTT). A 76 GHz-től 77 GHz-ig terjedő tartományban működő radarberendezések. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány. Ember által vezetett forgószárnyas légijárműveken használt akadályérzékelő radarok

113/D

MSZ EN 303 405

Földi mozgószolgálat. Analóg és digitális PMR446 berendezés. A 2014/53/EU irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált szabvány

114

MSZ EN 303 978

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit lefedő, harmonizált európai szabvány a geostacionárius pályán keringő műholdak felé 27,5 GHz – 30,0 GHz frekvenciasávban sugárzó, mobil platformos földi állomások (ESOMP) számára

115

MSZ EN 305 550-2

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Kis hatótávolságú eszközök (SRD). A 40 GHz-től 246 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban használt rádióberendezések. 2. rész: Az R&TTE-irányelv 3. cikke (2) bekezdésének alapvető követelményeit tartalmazó, harmonizált európai szabvány

 

7.2. Nem harmonizált szabványok

 AB
1

ETSI TS 144 018

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol (3GPP TS 44.018 version 12.5.0 Release 12)

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobilrádió-interfész 3. rétegének előírása. Rádióerőforrás-vezérlő (RRC) protokoll (3GPP TS 44.018, 12.5.0. változat, Release 12)

2

ETSI TS 148 008

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version 12.1.0 Release 12)

Digitális, cellás távközlőrendszer (2+ fázis). A mobil központ és a bázisállomás-rendszer közötti (MSC-BSS) interfész. A 3. réteg előírása (3GPP TS 48.008, 12.1.0. változat, Release 12)

3

MSZ EN 300 066

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz - 406,1 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban működő, szabadon úszó, műholdas, tengeri vészhelyzetjelző rádió-irányadók (EPIRB). Műszaki jellemzők és mérési módszerek

4

MSZ ETS 300 254

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávokban üzemelő, kis bitsebességű adatközlést ellátó (LBRDC) mobil földi állomások (LMES)

5

MSZ EN 300 338

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). Digitális, szelektív hívás (DSC) előállítására, adására és vételére való berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei a tengeri MF, MF/HF és/vagy VHF mozgószolgálatnál

6

MSZ ETS 300 384

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

7

MSZ ETS 300 384/A1

Rádióműsor-szóró rendszerek. Ultrarövid-hullámú (URH), frekvenciamodulált hangműsorszóró adóberendezések

8

 

9

MSZ ETS 300 423

Műholdas földi állomások és rendszerek (SES). Az 1,5/1,6 GHz-es sávban működő, hang- és/vagy adatkommunikációt megvalósító mobil földi állomások (LMES)

10

MSZ ETS 300 441/A1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrum ügyek (ERM). 2182 kHz-es vész- és hívófrekvencián működő tengeri rádiótelefon-megfigyelő vevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

11

MSZ EN 300 698-1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri mozgószolgálat VHF-sávokban működő, szárazföldi vízi utakon használt rádiótelefon-adói és -vevői. 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

12

MSZ EN 300 744

Digitális video-műsorszórás (DVB). A digitális földi televízió keretszerkezete, csatornakódolása és modulációja

13

MSZ EN 300 833

Helyhez kötött rádiórendszerek. Pont-pont közötti antennák. A 3 GHz - 60 GHz közötti frekvenciasáv helyhez kötött, pont-pont közötti rádiórendszereinek antennái

14

MSZ EN 301 033

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A tengeri KH-, KH/RH és URH-sávokban, digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló, hajófedélzeti figyelővevők műszaki jellemzői és mérési módszerei

15

 

16

  

17

MSZ EN 301 688

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). 121,5 MHz-en és 123,1 MHz-en működő, helyhez kötött és hordozható VHF-berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei

18

MSZ EN 301 842-1

VHF-sávú, levegő-föld közötti digitális kapcsolatú (VDL), 4-es üzemmódú rádióberendezés. A földi telepítésű berendezések műszaki jellemzői és mérési módszerei. 1. rész: Földi telepítésű berendezések európai szabványa

19

MSZ EN 302 152-1

Elektromágneses összeférhetőségi és rádióspektrumügyek (ERM). A 406,0 MHz - 406,1 MHz közötti frekvenciasávban működő, műholdas személyi helymeghatározó irányadók (PLB-k). 1. rész: Műszaki jellemzők és mérési módszerek

20

 

21

 

 

8. Hazai dokumentumok

 AB
1

Hatósági frekvenciajegyzék

Légiforgalmi célú hatósági frekvenciajegyzék

2015. június 17.

2

Katonai frekvenciajegyzék

MIDS/LINK 16 katonai frekvenciajegyzék

 

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: