STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

7. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Betűszók és rövidítések jegyzéke

 

 AB
1 ACAS Airborne Collision Avoidance System
Légijárművek összeütközését megakadályozó rendszer
1/A ADS-B Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
Automatikus berendezésfüggő légtérellenőrzési adatsugárzó
2 AES Aircraft Earth Station
Légijármű földi állomás
3 AFA Adaptive Frequency Agility
Adaptív frekvenciaváltoztatás
4 AGA Air-Ground-Air
Levegő-föld-levegő
5 AIS Automatic Identification System
Automatikus azonosító rendszer
6 ALD Assistive Listening Device
Hallássegítő eszköz
7 ALS Airfield Landing System
Repülőtéri leszállító rendszer
8 AM(R)S Aeronautical Mobile (R) Service
(R) légi mozgószolgálat
9 APC Adaptive Power Control
Adaptív teljesítményszabályozás
10 ATIS Automatic Transmitter Identification System
Automatikus adóazonosító rendszer
11 ATPC Automatic Transmitter Power Control
Automatikus adóteljesítmény-szabályozás
12 AUT Austria
Ausztria
13 AVI Automatic Vehicle Identification
Automatikus járműazonosító
14 BFWA Broadband Fixed Wireless Access
Szélessávú állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
15 BMA Building Material Analysis
Építőanyag-vizsgálat
16 BTS Base Transceiver Station
Adó-vevő bázisállomás
17 BWA Broadband Wireless Access
Szélessávú vezetéknélküli hozzáférés
18 CB Citizens’ Band
Polgári sáv
19 CD Commission du Danube
Duna Bizottság
20 CDMA Code Division Multiple Access
Kódosztásos többszörös hozzáférés
21 CEPT Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications
Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete
22 CGC Complementary Ground Component
Kiegészítő földfelszíni komponens
22/A CNPC Control and non-payload communication
Irányítás és nem hasznos teher kommunikáció
23 Cospas Космическая Система Поиска Аварийных Судов
Műholdas rendszer a vészhelyzetben levő hajók felkutatására
23/A CPICH Common Pilot Channel
Közös pilotcsatorna
24 CT Cordless Telephone
Zsinórnélküli telefon
25 CW Continuous wave
Folytonos hullámú
26 DAA Detect and Avoid
Érzékel és elkerül
27 DECT Digital European Cordless Telecommunications
Digitális európai zsinórnélküli távközlés
28 DFS Dynamic Frequency Selection
Dinamikus frekvenciakiválasztás
29 DME Distance Measuring Equipment
Távolságmérő berendezés
30 DMO Direct Mode Operation
Közvetlen üzemmódú
31 DSC Digital Selective Calling
Digitális szelektív hívás
32 EAS Electronic Article Surveillance
Elektronikus árufelügyelet
33 ECC Electronic Communications Committee
Elektronikus Hírközlési Bizottság
34 ECC/DEC ECC Decision
ECC-határozat
35 ECC/REC ECC Recommendation
ECC-ajánlás
36 EDR Egységes digitális rádiótávközlő rendszer
37 EGK Európai Gazdasági Közösség
38 E-GSM Extended GSM
Kiterjesztett GSM
39 EIRP Equivalent Isotropically Radiated Power
Kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény
40 EK Európai Közösség
41 ELT Emergency Location Transmitter
Kényszerhelyzeti helymeghatározó adó
42 EMS-MSSAT European Mobile System in the Mobile Satellite Service
Európai mozgó rendszer a műholdas mozgószolgálat keretében
43 EN European Standard
Európai Szabvány
44 ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete
45 epfd Equivalent power flux-density
Egyenértékű felületi teljesítménysűrűség
46 EPIRB Emergency Position-Indicating Radiobeacon
Szerencsétlenségek helyét jelző rádióbója
47 ERC European Radiocommunications Committee
Európai Rádiótávközlési Bizottság
48 ERC/DEC ERC Decision
ERC-határozat
49 ERC/REC ERC Recommendation
ERC-ajánlás
50 ERP Effective Radiated Power
Effektív kisugárzott teljesítmény
51 ESOMP Earth Station On Mobile Platform
Mozgó hordozóra telepített földi állomás
52 ETS European Telecommunications Standards
Európai Távközlési Szabvány
53 ETSI European Telecommunications Standards Institute
Európai Távközlési Szabványügyi Intézet
54 EU European Union
Európai Unió
55 EUTELTRACS European Telecommunication and Tracking System
Európai távközlési és követő rendszer
56 FDD Frequency Division Duplex
Frekvenciaosztásos duplex
57 FM Frequency Modulated
Frekvenciamodulált
58 FSS Fixed-Satellite Service
Műholdas állandóhelyű szolgálat
59 FWA Fixed Wireless Access
Állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférés
60 GBSAR Ground Based Synthetic Aperture Radar
Földi telepítésű szintetikus apertúrájú radar
61 GMDSS Global Maritime Distress and Safety System
Világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer
62 GMT Greenwich Mean Time
Greenwichi időszámítás szerinti idő
63 GNSS Global Navigation Satellite System
Globális műholdas navigációs rendszer
64 GPR/WPR Ground Probing Radar/Wall Probing Radar
Talajvizsgáló radar/falvizsgáló radar
65 GPS Global Positioning System
Globális helymeghatározó rendszer
66 GSM Global System for Mobile Communications
Világméretű mobilhírközlő rendszer
67 GSM 1800 GSM in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú GSM
68 GSM-R GSM-Railway
Vasúti GSM
69 GSO Geostationary-Satellite Orbit
Geostacionárius műholdpályájú
70 HAPS High Altitude Platform Station
Nagy magasságú hordozóra telepített állomás
71 HCM Harmonised Calculation Method
Harmonizált számítási módszer
72 HDFSS High-density applications in the fixed-satellite service
A műholdas állandóhelyű szolgálat nagysűrűségű alkalmazásai
73 HEST High e.i.r.p. Satellite Terminal
Nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
74 HH Hosszúhullámú
75 HiperMAN High Performance Radio Metropolitan Area Network
Nagysebességű rádiós városi hálózat
76 HRV Croatia
Horvátország
77 IARU International Amateur Radio Union
Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség
78 ICAO International Civil Aviation Organization
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet
79 ILS Instrument Landing System
Műszeres leszállító rendszer
80 IMO International Maritime Organization
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
81 IMT International Mobile Telecommunications
Nemzetközi mozgó távközlés
82 ISM Industrial, Scientific and Medical
Ipari, tudományos és orvosi
83 ITS Intelligent Transport System
Intelligens közlekedési rendszer
84 ITU International Telecommunication Union
Nemzetközi Távközlési Egyesület
85 ITU-R ITU Radiocommunication Sector
ITU Rádiótávközlési Ágazat
86      
87 KH Középhullámú
88 LAES Location Tracking Applications for Emergency Services
Készenléti szolgálatoknál használt helyzetkövető alkalmazások
89 LBT Listen Before Talk
Behallgat mielőtt ad
90 LDC Low Duty Cycle
Kis kitöltési tényező
91 LEST Low e.i.r.p. Satellite Terminal
Kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás
92 Loran Long range navigation
Nagy távolságú navigáció
93 LPR Industrial Level Probing Radar
Ipari szintmérő radar
94 LT1 Location Tracking System type 1
1. típusú helyzetkövető rendszer
95 LT2 Location Tracking System type 2
2. típusú helyzetkövető rendszer
96 LTE Long Term Evolution
Hosszú távú fejlődés
97 LTE 1800 LTE in the 1800 MHz band
1800 MHz-es sávú LTE
98 MAN Metropolitan Area Network
Városi hálózat
99 MBANS Medical Body Area Network System
Gyógyászati célú testfelszíni hálózati rendszer
100 MCA Mobile Communication on Aircraft
Mobilhírközlés légijárműveken
101 MCV Mobile Communication on Vessels
Mobilhírközlés hajókon
101/A MIDS Multifunctional Information Distribution System
Többfunkciós információelosztó rendszer
102 MLS Microwave Landing System
Mikrohullámú leszállító rendszer
103 MSI Maritime Safety Information
Tengeri biztonsági közlemények
104 MSS Mobile-Satellite Service
Műholdas mozgószolgálat
105 MSZ Magyar Szabvány
106 MVDS Multipoint Video Distribution System
Videoműsor-elosztó rendszer
107 MWA Mobile Wireless Access
Mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférés
108 MWS Multimedia Wireless System
Vezetéknélküli multimédia rendszer
109 NATO North Atlantic Treaty Organisation
Észak-atlanti Szerződés Szervezete
110 NAVTEX Navigational Telex
Navigációs távgépíró
111 NBFM Narrow-Band Frequency Modulated
Keskenysávú frekvenciamodulált
112 NCF Network Control Facility
Hálózati vezérlő berendezés
113 NCU Network Control Unit
Hálózati vezérlő egység
114 NDB Non-Directional Radio Beacon
Irányítatlan sugárzású rádió-irányadó
115 NGSO Non-Geostationary-Satellite Orbit
Nemgeostacionárius műholdpályájú
116 NVIS Near Vertical Incidence Skywave
Függőlegeshez közeli beesési szögű térhullámú
117 NWA Nomadic Wireless Access
Nomadikus vezetéknélküli hozzáférés
118    
119 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
Ortogonális frekvenciaosztásos multiplex
120 (OR) Off-route
Útvonalon kívüli
121 PAMR Public Access Mobile Radio
Nyilvános hozzáférésű mozgórádió
122 PAR Precision Approach Radar Element
Precíziós leszállító radar egység
123 PLB Personal Locator Beacon
Személyi vészhelyzeti helymeghatározó adó
124 PMR Professional/Private Mobile Radio
Professzionális/Magán mozgórádió
125 PMR 446 Professional Mobile Radio, 446 MHz
446 MHz-es sávú professzionális mozgórádió
126 PMSE Programme Making and Special Events
Műsorgyártás és különleges események
127 PPDR Public Protection and Disaster Relief
Közrendvédelem és katasztrófavédelem
128 PSTN Public Switched Telecommunication Network
Nyilvános kapcsolt távközlő hálózat
129 (R) Route
Útvonali
130 Racon Radar Beacon
Radarbója
131 Radar Radio Detection and Ranging
Rádióérzékelés és távmérés
132 RAN Rural Area Network
Vidéki hálózat
133 RASS Radar Acoustic Sounding System
Rádióakusztikus szondázó rendszer
134 Rev.WRC‑03 Revised by WRC‑03
A WRC‑03 által módosított
135 Rev.WRC‑07 Revised by WRC‑07
A WRC‑07 által módosított
136 Rev.WRC‑12 Revised by WRC‑12
A WRC‑12 által módosított
137 Rev.WRC‑2000 Revised by WRC‑2000
A WRC‑2000 által módosított
138 Rev.WRC‑97 Revised by WRC‑97
A WRC‑97 által módosított
139 RFID Radio Frequency Identification
Rádiófrekvenciás azonosító
140 RH Rövidhullámú
141 RLAN Radio Local Area Network
Rádiós helyi hálózat
142 RMS Root-mean-square
Négyzetes középérték
143 RNSS Radionavigation-satellite service
Műholdas rádiónavigáció szolgálat
144 ROES Receive Only Earth Station
Csak vételre szolgáló földi állomás
145 ROU Romania
Románia
146 RSMS Radar Sensing and Measurement System
Radarérzékelő és mérő rendszer
147 Sarsat Search And Rescue Satellite-Aided Tracking
Kutató és mentő műholddal támogatott követés
148 SART Search and Rescue Transponder
Kutató és mentő válaszjeladó
149 SI System International of Units
Nemzetközi mértékegységrendszer
150 SIT Shipborne Interrogator-Transponder
Hajók fedélzetén elhelyezett kérdező-válaszjeladó
151 SM/CM Service Module/Communication Module
Szolgálati modul/Kommunikációs modul
152 SNG Satellite News Gathering
Műholdas hírcsere
153 S-PCN Satellite Personal Communications Networks
Műholdas személyi távközlő hálózatok
154 S-PCS Satellite Personal Communications Systems
Műholdas személyi távközlési rendszerek
155 SRB Serbia
Szerbia
156 SRD Short Range Device
Kis hatótávolságú eszköz
157 SRE Surveillance Radar Element
Légtérellenőrző radar egység
158 SRR Automotive Short Range Radar
Kis hatótávolságú gépjárműradar
159 SSB Single-Sideband
Egyoldalsávos
159/A SSP Spectrum Scanning Procedure
Spektrumletapogatási eljárás
160 SSR Secondary Surveillance Radar
Másodlagos légtérellenőrző radar
161 SUT Satellite User Terminal
Műholdas végfelhasználói állomás
162 SVK Slovakia
Szlovákia
163 SVN Slovenia
Szlovénia
164 TACAN Tactical Air Navigation System
Harcászati légi navigációs rendszer
165 T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting
Földfelszíni digitális hangműsorszórás
166 TDD Time Division Duplex
Időosztásos duplex
167 TETRA Terrestrial Trunked Radio System
Földfelszíni nyalábolt rádiórendszer
168 TLPR Tank Level Probing Radar
Tartályszintmérő radar
169 TPC Transmit Power Control
Adóteljesítmény-szabályozás
170 TRP Total Radiated Power
Teljes kisugárzott teljesítmény
171 TS Technical Specification
Műszaki előírás
172 TTT Transport & Traffic Telematics
Közlekedési és forgalmi telematika
173 TV, tv Television
Televízió
174 TVOR Terminal VOR
Közelkörzeti VOR
175 UIC Union Internationale des Chemins de fer
Nemzetközi Vasúti Egyesület
176 UKR Ukraine
Ukrajna
177 ULP-AID Ultra Low Power Animal Implant Device
Állatba ültethető nagyon kis teljesítményű eszköz
178 ULP-AMI Ultra Low Power Active Medical Implant
Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátum
179 UMTS Universal Mobile Telecommunications System
Egyetemes mozgó távközlő rendszer
180 UMTS 2100 UMTS in the 2100 MHz band
2100 MHz-es sávú UMTS
181 URH Ultrarövid-hullámú
182 UTC Coordinated Universal Time
Egyeztetett világidő
183 UWB Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú
184 VHF Very High Frequency
Méteres hullámú
185 VOR VHF Omnidirectional Radio Range
VHF körsugárzó rádió-irányadó
186 VSAT Very Small Aperture Terminal
Kis apertúrájú végfelhasználói állomás
187 WARC‑92 World Administrative Radio Conference for Dealing with Frequency Allocations in Certain Parts of the Spectrum, Malaga-Torremolinos, 1992
A rádióspektrum egyes részeinek felosztásával foglalkozó igazgatási rádió világértekezlet, Malaga-Torremolinos, 1992
188 WAS Wireless Access System
Vezetéknélküli hozzáférési rendszer
189 WiBro Wireless Broadband
Vezetéknélküli szélessáv
190 WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
Mikrohullámú hozzáférés világméretű együttműködőképességgel
191 WMAN Wireless Metropolitan Area Network
Vezetéknélküli nagyvárosi hálózat
192 WRC‑03 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2003
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2003
193 WRC‑07 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2007
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2007
194 WRC‑12 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2012
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2012
194/A WRC-15 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2015
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2015
194/B WRC-19 World Radiocommunication Conference, Geneva, 2019
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 2019
195 WRC‑2000 World Radiocommunication Conference, Istanbul, 2000
Rádiótávközlési Világértekezlet, Isztambul, 2000
196 WRC‑95 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1995
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1995
197 WRC‑97 World Radiocommunication Conference, Geneva, 1997
Rádiótávközlési Világértekezlet, Genf, 1997

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: