STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

6. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Magyarország határain kívül használt egyes rádiórendszerekkel, rádióberendezésekkel és a nemzetközi forgalomban való használatra kiadott rádióengedélyekkel szemben támasztott követelmények

 

 

1. Az Európai Unió tagállamainak parti tengerein MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszerek által a földi mobilhálózatoknak okozott káros zavarás elkerülése érdekében teljesítendó feltételek 

 ABCDEF
1

Feltétel tárgya

Előírás

2

GSM rendszer

UMTS rendszer

LTE rendszer

3

900 MHz

1800 MHz

1900/2100 MHz

1800 MHz

2600 MHz

4

Felhasználás célja

MCV-szolgáltatások nyújtása parti tengereken

5

Végfelhasználói állo­más – hajó-bázis­állomás irányú adá­sok frekvenciasávja

880–915 MHz

1710–1785 MHz

1920–1980 MHz

1710–1785 MHz

2500–2570 MHz

6

Hajó-bázisállomás – végfelhasználói állomás irányú adá­sok frekvenciasávja

925–960 MHz

1805–1880 MHz

2110–2170 MHz

1805–1880 MHz

2620–2690 MHz

7

Rádióalkalmazás jellege

harmadlagos

8 

az MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszer nem használható a Tengerjogi Egyezményben meghatározott alapvonaltól számított 2 tengeri mérföldön (3,704 km) belül

az MCV-szolgáltatásokat nyújtó rendszer nem használható a Tengerjogi Egyezményben meghatározott alapvonaltól számított 4 tengeri mérföldön (7,408 km) belül

9

kizárólag a hajó-bázisállomás beltéri antennái használhatók az alapvonaltól számított 2 és 12 tengeri mérföld (3,704 és 22,224 km) közé eső területen

kizárólag a hajó-bázisállomás beltéri antennái használhatók az alapvonaltól számított 4 és 12 tengeri mérföld (7,408 és 22,224 km) közé eső területen

10

Sávszélesség

legfeljebb duplex 5 MHz

11

Adási teljesítmény, teljesítménysűrűség

a hajókon használt és a hajó-bázisállomás által a 880–915/925–960 MHz sávban vezérelt mozgó végfelhasználói állomások legna­gyobb kisugárzott kimenőteljesítmé­nye: 5 dBm

a hajókon használt és a hajó-bázisállomás által az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban vezérelt mozgó végfelhasználói állomások legna­gyobb kisugárzott kimenőteljesítmé­nye: 0 dBm

a hajókon használt és a 2110–2170 MHz sávban adó hajó-bázisállomás által vezérelt, az 1920–1980 MHz sávban adó mozgó végfelhasználói állomások legnagyobb kisugárzott kimenőteljesít­ménye: 0 dBm/5 MHz

a hajókon használt és a hajó-bázisállomás által az 1710–1785/1805–1880 MHz sávban vezérelt mozgó végfelhasználói állomások legna­gyobb kisugárzott kimenőteljesítmé­nye: 0 dBm

a hajókon használt és a hajó-bázisállomás által a 2500–2570/2620–2690 MHz sávban vezérelt mozgó végfelhasználói állomások legna­gyobb kisugárzott kimenőteljesítmé­nye: 0 dBm

12

az alapvonaltól számított 12 és 41 tengeri mérföld (22,224 és 75,932 km) közé eső területen a hajókon használt és a hajó-bázisállomás által vezérelt mozgó végfelhasználói állomások legnagyobb kisugárzott kimenőteljesítménye: 2 + 0,75(D – 12) [dBm], ahol: D az alapvonaltól számított távolság és 12 < D ≤ 41 tengeri mérföld

13

a hajó-bázisállomások esetében a hajó külső területein mért legnagyobb telje­sítménysűrűség 0 dBi mérőantenna-nyereségre vonatkoztatva: –80 dBm/200 kHz

a hajó-bázisállomásnak a CPICH csatornára jutó fedélzeti sugárzása legfeljebb –102 dBm/5 MHz lehet

a hajó-bázisállomás fedélzeti sugárzása legfeljebb –120 dBm/15 kHz lehet, ami –98 dBm/5 MHz-nek felel meg

14

A csatornákhoz való hozzáférés és a csatornafoglalás szabályai

a GSM nemzeti szabványokon alapuló alábbi zavarcsökkentési tényezőkkel legalább megegyező teljesítményt nyújtó zavarcsökkentő technikák alkalmazandók:

a) az alapvonaltól számított 2 és 3 tengeri mérföld (3,704 és 5,556 km) közé eső területen a hajón használt mozgó végfelhasználói állomás – ETSI TS 144 018 és ETSI TS 148 008 GSM-szabvány szerinti – vevőérzékenysége és szétkapcsolási küszöbértéke legalább –70 dBm/200 kHz, illetve az alapvonaltól számított 3 és 12 tengeri mérföld (5,556 és 22,224 km) közé eső területen legalább –75 dBm/200 kHz,

b) az – ETSI TS 148 008 GSM-szabvány szerinti – nem folytonos adást aktiválni kell az MCV rendszer végfelhasználói állomás – bázisállomás irányában, és

c) a hajó-bázisállomás – ETSI TS 144 018 GSM-szabvány szerinti – előidőzítésé­nek értékét a legkisebbre kell állítani

az alapvonaltól számított 2 és 12 tengeri mérföld (3,704 és 22,224 km) közé eső területen a cellában a minimum szükséges vételi jelszint, mint minőségi kritérium értéke legalább: –87 dBm/5 MHz;

a nyilvános földi mozgószolgálati hálózat kiválasztási időzítőjét 10 percre kell beállítani;

az előidőzítési paramétert egy 600 m-es cellanagyságú elosztott MCV-antenna­rendszernek megfelelően kell beállítani;

a rádióerőforrás-vezérlő felhasználói inaktivitás miatti bontási idejét 2 másodpercre kell beállítani

az alapvonaltól számított 4 és 12 tengeri mérföld (7,408 és 22,224 km) közé eső területen a cellá­ban a minimum szükséges vételi jelszint, mint minőségi kritérium értéke legalább –105 dBm/15 kHz, ami –83 dBm/5 MHz-nek felel meg;

a nyilvános földi mozgószolgálati hálózat kiválasztási időzítőjét 10 percre kell beállítani;

az előidőzítési paramétert egy 400 m-es cellanagyságú elosztott MCV-antenna­rendszernek megfelelően kell beállítani;

a rádióerőforrás-vezérlő felhasználói inaktivitás miatti bontási idejét 2 másodpercre kell beállítani

15

Eltérés a földi hálózatoktól

az MCV-csatorna sávközépi frekvenciája nem eshet egybe a földi hálózatok vivőfrekvenciáival

 

2. Magyarország határain kívül a tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat keretében használt rádióberendezést – GMDSS-ben részt vevő rádióberendezés esetén a 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv sérelme nélkül – úgy kell megtervezni, hogy teljesítse az alábbi táblázatban meghatározott, a segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosító egyes funkciók támogatására vonatkozó további alapvető követelményt. A „nem-SOLAS” hajó a SOLAS Egyezmény hatálya alá nem tartozó hajó.

 

 AB
1

Rádióberendezés

Követelmény

2

GMDSS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón használt, a 96/98/EK irányelv hatálya alá nem tartozó rádióberendezés

a) megfelelően működjön tengeri környezetben

b) teljesítse a rendszer valamennyi, nem-SOLAS hajókra vonatkozó működési követelményét az IMO vonatkozó szabályainak megfelelően

c) jól érthető és megbízható kommunikációt biztosítson kiváló minőségű analóg vagy digitális kommunikációs összeköttetés révén

3

AIS-ben részt vevő, nem-SOLAS hajón, helyhez kötött állomáson és helyhez kötött földi állomáson használt rádióberendezés

a) megfelelően működjön a szándékolt környezetben

b) teljesítse a rendszer ide vonatkozó valamennyi működési követelményét

4

Cospas-Sarsat rendszerrel 406 MHz-en való működésre szánt, és a 2013/638/EU határozat hatálya alá nem tartozó helymeghatározó jeladó

a) biztosítva legyen az elfogadott működési követelmények szerinti megfelelő működése abban a környezetben, amelyikben alkalmazására sor kerülhet

b) vészhelyzet esetén tisztán hallható, állandó kommunikációt kell biztosítania nagyfokú megbízhatósággal, eleget téve a rendszer valamennyi követelményének

 

3. A nemzetközi forgalomban részt vevő állomás részére kiadott rádióengedélynek meg kell felelnie az alábbi táblázatban felsorolt rádiószolgálatok szerinti dokumentumoknak.

 

 ABCDE
1

Rádiószolgálat

Dokumentum

2

CS, CV

RAINWAT

Dunai Egyezmény

ICAO Egyezmény

3

Légi mozgó

×

  

×

4

Tengeri (beleértve: belvízi) mozgó

×

×

×

 
5

Műholdas légi mozgó

×

  

×

6

Műholdas tengeri mozgó

×

   
7

Rádiónavigáció

×

  

×

8

Műholdas rádiónavigáció

×

   

 

 

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: