STIRSpektrumgazdálkodást Támogató Információs Rendszer

4. melléklet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelethez

 

Nemzetközi frekvenciakoordinációs szabályok

 

 

1. Általános leírás

 

1.1. A rádióspektrum hatékony, káros zavarástól mentes felhasználásának érdekében, valamint az esetleges zavarhelyzetek megfelelő kezelésére számos esetben a frekvenciák nemzetközi koordinációjára vagy bejelentésére van szükség. A nemzetközi frekvenciakoordinációs tevékenységet az NMHH az érvényes nemzetközi megállapodások, előírások és ajánlások szerint végzi. Nemzetközi frekvenciakoordinációra vonatkozó szabályozás hiányában vagy a káros zavarások elkerülése érdekében a Hivatal kiegészítő szabályokat írhat elő.

1.2. Egyes szolgálatokra a vonatkozó nemzetközi frekvenciakoordinációs dokumentumokat a 2‑4. pont tartalmazza. A dokumentumok megnevezése a 8. mellékletben található. A dokumentumok tartalmi kivonatát a Hivatal az NMHH internetes honlapján közzéteszi.

 

2. Állandóhelyű szolgálat és földi mozgószolgálat

 

 ABCDEFGHI
1

Frekvenciasáv

Dokumentum

Érvényesség a szomszédos országokkal

2

SVK

AUT

SVN

HRV

SRB

ROU

UKR

3

Alapmegállapodások

4

29,7–470 MHz

Budapest (1976)

    

×

  
5

29,7 MHz–39,5 GHz

Kijev (2009)

×

     

×

6

29,7 MHz–43,5 GHz

HCM Megállapodás (2014)

×

×

×

×

 

×

 
7

Preferált felhasználási elvet alkalmazó dokumentumok

8

29,7–48,5 MHz

146–174 MHz

300–308/336–344 MHz

Ungvár (1982)

      

×

9

380–385/390–395 MHz

Budapest (1999)

×

    

×

×

10

TETRA Megállapodás (2000)

×

×

×

×

   
11

TETRA Megállapodás (2001)-1

×

      
12

TETRA Megállapodás (2001)-2

  

×

×

   
13

Bécs (2002)

 

×

×

×

   
14

Pécs (2003)

   

×

×

  
15

Budapest (2004)

     

×

 
16

410–420/420–430 MHz

Zágráb (1994)

   

×

   
17

Bécs (1994)

×

×

×

×

   
18

Budapest (1999)

×

    

×

×

19

Szeged (2000)

    

×

×

 
20

450–457,4/460–467,4 MHz

458,4–460/468,4–470 MHz

Bécs (2004)

×

×

×

    
21

Kijev (2009)

×

     

×

22

457,4–458,4/467,4–468,4 MHz

Kijev (2009)

×

     

×

22/A

694–790 MHz

Budapest (2015)

      

×

23

790–862 MHz

Kijev (2011)

     

×

24

Bécs (2011)

×

×

×

×

   
25

800 MHz-es Megállapodás (2013)

     

×

 
26

876–880/921–925 MHz

Bécs (2003)

×

×

×

    
27

GSM‑R Megállapodás (2007)

  

×

×

   
28

880–889,9/925–934,9 MHz

Pozsony (2001)

×

×

     
29

Bécs (2002)

 

×

×

    
30

E‑GSM Megállapodás (2007)

  

×

×

   
31

Kijev (2009)

×

     

×

32

Budapest (2010)

      

×

33

E‑GSM Megállapodás (2010)

   

×

×

×

×

34

Budapest (2014)

×

×

×

×

×

×

 
35

889,9–890,1/934,9–935,1 MHz

Budapest (2010)

      

×

36

Budapest (2014)

×

×

×

×

×

×

 
37

890,1–913,9/935,1–958,9 MHz

Bécs (1994)

×

×

×

×

   
38

Budapest (1999)

×

    

×

×

39

Szeged (2000)

    

×

×

 
40

Pécs (2003)

   

×

×

  
41

Budapest (2010)

      

×

42

Budapest (2014)

×

×

×

×

×

×

 
43

913,9–915/958,9–960 MHz

Kijev (1999)

      

×

44

Budapest (2010)

×

×

×

×

×

×

×

45

1710–1739,9/1805–1834,9 MHz

Bécs (1994)

×

×

×

×

   
46

Budapest (1999)

×

    

×

×

47

Szeged (2000)

     

×

 
48

Pécs (2003)

    

×

×

 
49

Bécs (1994) módosítása (2004)

   

×

   
50

Budapest (2010)

      

×

51

Budapest (2014)

×

×

×

×

×

×

 
52

1739,9–1785/1834,9–1880 MHz

Bécs (1994)

×

×

×

×

   
53

Budapest (1999)

×

    

×

×

54

Szeged (2000)

     

×

 
55

Bécs (1994) módosítása (2004)

   

×

   
56

Budapest (2010)

      

×

57

Budapest (2014)

×

×

×

×

×

×

 
58

1900–1980 MHz

2110–2170 MHz

Bécs (2002)

 

×

×

×

   
59

Pozsony (2002)

×

     

×

60

Budapest (2004)

     

×

 
61

2010–2025 MHz

Bécs (2002)

 

×

×

×

   
62

Pozsony (2002)

×

     

×

63

2500–2690 MHz

Bécs (2011)

×

×

×

×

   
64

2,6 GHz-es Megállapodás (2013)

     

×

64/A

3400–3800 MHz

Genf (2015)

×

×

×

×

×

  
65         
66
67
68

24,549–25,053 GHz

25,557–26,061 GHz

Bécs (2000)

×

×

×

    
69

Pozsony (2002)

×

     

×

70

Budapest (2005)

  

×

×

 

×

×

71

Budapest (2006)

   

×

×

×

 
72

Pozsony (2002) módosítása (2006)

      

×

73

27,9405–28,0525 GHz

28,9485–29,0605 GHz

Budapest (2005)

  

×

×

 

×

×

74

Budapest (2006)

   

×

×

×

 
75

28 GHz-es Megállapodás (2008)

×

×

×

    
76

28,0525–28,4445 GHz

29,0605–29,4525 GHz

Pozsony (2002)

×

     

×

77

Budapest (2005)

  

×

×

 

×

×

78

Budapest (2006)

   

×

×

×

 
79

28 GHz-es Megállapodás (2008)

×

×

×

    

 

3. Műsorszóró szolgálat

 

 AB
1

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

148,5–283,5 kHz

GE75

RoP A3 rész 4.1. fejezet

3

526,5–1606,5 kHz

4

3950–4000 kHz

RR 9.,11. Cikk

5

5900–6200 kHz

RR 12. Cikk

6

7200–7450 kHz

7

9400–9900 kHz

8

11 600–12 100 kHz

9

13 570–13 870 kHz

10

15 100–15 800 kHz

11

17 480–17 900 kHz

12

18 900–19 020 kHz

13

21 450–21 850 kHz

14

25 670–26 100 kHz

15

87,5–108 MHz

GE84

16

174–230 MHz

GE06

17

470–790 MHz

18

1452–1479,5 MHz

MA02revCO07

 

4. Műholdas szolgálatok

 

4.1. A műholdas szolgálatok állomásainak nemzetközi frekvenciakoordinációjára és bejelentésére az RR 9. és 11. Cikk előírásai vonatkoznak.

4.2. Az alábbi táblázatban megadott frekvenciasávokban az ott felsorolt dokumentumok rendelkezéseit is alkalmazni kell.  

 

 AB
1

Frekvenciasáv

Dokumentum

2

6725–7025 MHz

RR 30B. Függelék

3

10,7–10,95 GHz

4

11,2–11,45 GHz

5

11,7–12,5 GHz

RR 30. Függelék

6

12,75–13,25 GHz

RR 30B. Függelék

7

17,3–17,7 GHz

RR 30A. Függelék

8

21,4–22 GHz

RR 552. (WRC‑12), 553. (WRC‑12), 554. (WRC‑12) Határozat

 

 

 
Régi jelszó:
Új jelszó:
Jelszó megerősítése: